Vollegrond

Nieuws

ZON stopt helemaal met GMO-subsidieregeling

De Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost Nederland (ZON) stopt met de EU-subsidieregeling GMO, waardoor de rol van telers bij afzet kan veranderen. Dat maakt de afzetorganisatie uit Venlo deze week bekend in haar ledenblad.

ZON levert haar GMO-erkenning in, waardoor stringente regels over de rol van telers bij afzet verdwijnen. Dezelfde stap zette eerder ook The Greenery.

Voor ZON wegen de voordelen niet meer op tegen de nadelen van de regeling. “In 1 zin gezegd, staan de risico’s die aan GMO vastzitten, en zeker ook het werk dat het naleven van de GMO-regels met zich meebrengt, niet meer in verhouding tot de inkomsten uit de regeling. De controleregels zijn vooraf niet altijd voldoende helder, maar ontwikkelen zich soms gaande het traject, en dat kan tot aanzienlijke risico’s leiden”, zegt ZON-voorzitter Sjraar Hoeijmakers. Hoeijmakers doelt op risico’s tot terugvordering van GMO-miljoenen.

ZON had al voorgesorteerd op een toekomst zonder GMO door bezuinigingen en de verkoop van de opstallen van haar Fresh Park Venlo.

GMO-regeling te onaantrekkelijk

De aanpassingen aan de regeling dit jaar zijn te beperkt om de afzetorganisatie op andere gedachten te brengen. “Het klopt dat de regeling is aangepast ten opzichte van de vorige, maar dat kun je mijns inziens beter interpreteren als dat de regeling minder onaantrekkelijk wordt.”

Een brede afzetorganisatie als ZON met veel teelten profiteert mogelijk minder van GMO dan afzetorganisaties met een homogener telersbestand, denkt Hoeijmakers. ZON-telers profiteren daardoor mogelijk niet allemaal evenveel van de regeling. Toch is het accent van de regeling de laatste 20 jaar steeds op de teeltbedrijven gericht geweest en mogelijk te weinig op het versterken van de centrale organisatie, aldus de coöperatievoorzitter.

Op de vraag of wel voldoende is gelobbyd voor aanpassing van de GMO-regels in Nederland, stelt Hoeijmakers dat de lobby mogelijk te laat is gestart.

Rol telers wijzigt

Voordeel van het volledig stoppen met GMO (en inleveren van GMO-erkenning) is dat telers niet meer weggehouden hoeven te worden van het commerciële proces. “Het genomen besluit is een grote verandering, maar ik zie dat persoonlijk vooral als een kans en niet zo zeer als een bedreiging. Na ruim 20 jaar met GMO te hebben gewerkt, moeten we ten aanzien van zaken, zoals bijvoorbeeld het direct betrekken van telers bij de gesprekken met klanten, een andere opstelling innemen en hierover heldere afspraken maken met onze telers. Dit biedt ook kansen om het voor nieuwe telers nog interessanter te maken om lid te worden bij ZON.”

Of registreer je om te kunnen reageren.