Vollegrond

Nieuws

Witlofpennen moeten ook PlanetProof

Stichting Milieukeur (SMK) wil dat ook witlofpennen en bloembollen onder het label ‘On the Way to PlanetProof’ worden geteeld. Dat maakte SMK bekend op de hoorzitting voor het herziene certificatieschema voor 2019.

Vanaf 2022 moet al het uitgangsmateriaal van een witloftrekker PlanetProof gecertificeerd zijn. Dat betekent dat ook veel witlofpennentelers zich in de nabije jaren onder het label PlanetProof moeten gaan certificeren, omdat de witloftrekker dat van hun eist.

Overgangstermijn

Tot 2022 geldt een overgangstermijn waarbij 80% van het uitgangsmateriaal PlanetProof gecertificeerd moet zijn, waarbij elk jaar de eisen strikter worden. Zo geldt voor witlofpennentelers in 2019 bijvoorbeeld een erfemissiescan, residu-onderzoek en bovenwettelijke middeleneisen, wordt in 2020 emissiebeperking en een actieve stikstofnorm verplicht. Verder komt in 2021 nog een organische stofbalans en bemestingsplan erbij.

Verwerving van uitgangsmateriaal

Bij zowel de bolbloemen- als de witlofsector is de PlanetProof-certificering van uitgangsmateriaal in veel gevallen lastig haalbaar vanwege de logistiek complexe situatie van verwerving van uitgangsmateriaal en de kostenverhoging die de certificering met zich meebrengt. Een bolbloementeler (broeier) en een witlofteler (witloftrekker) betrekt in veel gevallen zijn uitgangsmateriaal van veel verschillende telers. Door de PlanetProof-eisen gefaseerd in te voeren denkt SMK dat de kosten voor de witloftrekker lager zijn en het instapmodel voor een grote groep pennentelers haalbaar is.

Milieubelasting

Aanleiding voor het voorstel is dat op dit moment voor teeltbedrijven het uitgangsmateriaal nog niet meegenomen is in de eisen voor ‘On the way to Planetproof’. In de totale productiefase van witlof en bolbloemen zit de milieubelasting niet zozeer in de laatste fase bij gespecialiseerde witloftrekkers en bolbloemenbroeiers, maar vooral in de fase daarvoor bij de teelt van witlofpennen en bloembollen. In het uitgangsmateriaal dus. Daarom is vorig jaar besloten om eisen te stellen aan het uitgangsmateriaal van deze teelten.

Groeitraject

Voor witlofpennen moesten de eisen nog worden vastgesteld, voor bloembollen als uitgangsmateriaal was de eis dat een deel al gecertificeerd moest zijn. Deze eis staat de opschaling van de bloembollenteelt zodanig in de weg dat gepleit wordt voor een groeitraject om tot certificering van het uitgangsmateriaal te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.