Vollegrond

Nieuws

‘Prijsopdrijving grond bedreigt kringlooplandbouw’

Prijsopdrijving van landbouwgrond door speculatie moet stoppen als kringlooplandbouw een kans wil krijgen.

Overheden moeten daarom vanaf nu grondbeleid voeren dat kringlooplandbouw faciliteert. Dat betekent dat overheden grond moeten aanwijzen die landbouwgrond is en blijft, waardoor speculatie op deze gronden verdwijnt. Op dure grond kan namelijk alleen intensief geteeld worden.

Die oproep doen de Zuid-Hollandse Voedselfamilies in een manifest. Voedselfamilies is een door de provincie Zuid-Holland opgestarte groep bedrijven die het voortouw wil nemen in omschakeling naar kringlooplandbouw. Eén van die bedrijven is Duijvestijn tomaten.

80% Zuid-Hollands eten

Daartoe willen de bedrijven in 2019 de lokale keten met 500% laten groeien. Zo dagen ze inwoners van Zuid-Holland uit zeker 10 dagen lang 80% van hun eten en drinken van Zuid-Hollandse herkomst te kiezen.

Steun provincie blijft nodig

Voedselfamilies is als netwerk van ‘koplopers in de voedseltransitie’ 3 jaar geleden gestart nadat de provincie het ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw had vastgesteld in juni 2016. De bedrijven vragen Zuid-Holland door te gaan met het ondersteunen van bedrijven en ondernemers die inzetten op eerlijke prijzen en nieuwe verdienmodellen. Ook is hulp nodig bij het ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen en nieuwe plantaardige korte ketens, aldus de bedrijven in het manifest.

Lees ook: ‘Ambities met lokaal geteeld voedsel Zuid-Holland’

Of registreer je om te kunnen reageren.