Vollegrond

Nieuws

Markt: Preiomzet REO Veiling weerspiegelt moeizame markt

Over de eerste 3 kwartalen van 2018 nam de omzet op de belangrijkste preiveiling REO ten opzichte van de eerste 3 kwartalen in 2017 met 30% af naar € 18,6 miljoen. Niet alleen de aanvoer daalde, ook de middenprijs zakte flink.

Over de periode januari tot en met september 2018 bedroeg de omzet van prei op REO Veiling € 18,6 miljoen. Over dezelfde periode in 2017 was dat € 26,7 miljoen. De aanvoer over die periode zakte van 43 miljoen eenheden (kilo’s/bossen) naar 40,2 miljoen eenheden. Ook de prijsvorming was in 2018 slechter met een middenprijs over alle aanvoer van 46 cent ten opzichte van 62 cent.

Resultaat onder de streep

Aan de slechte prijsvorming in 2018 liggen de prijzen van januari tot en met mei ten grondslag. Sinds het nieuwe seizoen 2018/2019 in juni startte is de prijsvorming aanmerkelijk beter als gevolg van een lagere aanvoer. Het is de vraag in hoeverre de betere prijsvorming de lagere productie en hogere teeltkosten kan compenseren. Afgaande op geluiden uit de praktijk zal dit lang niet altijd het geval zijn.

Lees ook: Komkommer compenseert deels lage REO-omzet prei

Drie kwartalen

Dat de prijsvorming over de eerste 3 kwartalen van 2017 beter was, heeft vooral te maken met de prijsvorming in de periode van januari tot en met mei. Vanaf de start van het seizoen 2017/2018 was de prijsvorming aanmerkelijk minder, maar omdat de cijfers tot en met september lopen, komt het slechte seizoen 2017/2018 maar ten dele in deze cijfers naar voren.

Slecht seizoen

Uit onderstaande cijfers blijkt nog eens duidelijk hoe slecht het seizoen 2017/2018 was. In de winter en het voorjaar van 2017 waren de prijzen redelijk goed, nog steeds als gevolg van de wateroverlast in 2016. Vanaf de start van het seizoen in 2018 is de prijsvorming ook weer redelijk goed, maar de productie is behoorlijk lager als gevolg van de droogte en hitte.

Lees verder onder de grafiek.

Minder prei

Dat de aanvoer aan prei dit seizoen lager is, heeft ook te maken met krimp van het areaal. In Limburg is volgens een insider sprake van een krimp van 800 naar 600 hectare en Europees gezien zou het gaan om 5 tot 8% minder areaal.

Maak zelf prijsvergelijkingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.