Vollegrond

Nieuws

Frankrijk werkt aan uitbannen glyfosaat

De Franse regering werkt er hard naartoe om glyfosaat over 3 jaar uit te bannen ‘voor de meest gangbare toepassingen’.

De dienst voor de landbouw en voeding Anses vernieuwt wel de bestaande vergunningen voor het op de markt brengen van producten met glyfosaat, maar die lopen tot uiterlijk eind 2020.

Informatiecentrum voor boeren en tuinders

Dat hebben minister voor landbouw Didier Guillaume en zijn collega voor milieu François de Rugy uitgelegd voor een speciale onderzoekscommissie over glyfosaat van het Franse parlement. De ministers hebben daarbij ook een actieplan gepresenteerd om het uitbannen ook te realiseren. In dat kader komt er nog voor eind van dit jaar een informatiecentrum dat boeren en tuinders moet helpen bij het vinden en toepassen van alternatieve oplossingen.

Lees ook: Duitsland scherpt eisen voor glyfosaat aan

Belasting afhankelijk van giftigheid

Bovendien wordt – letterlijk – in kaart gebracht waar en hoeveel glyfosaat wordt gekocht en verkocht. Verder gaat Frankrijk de belasting op bestrijdingsmiddelen differentiëren afhankelijk van de giftigheidsgraad.
Lees verder onder de foto

Een Franse akkerbouwer gaat zijn spuit vullen met Roundup. - Foto: ANP
Een Franse akkerbouwer gaat zijn spuit vullen met Roundup. - Foto: ANP

“Het uitbannen van glyfosaat past in de ruimere doelstelling om het gebruik van fytosanitaire producten terug te dringen en een landbouw te ontwikkelen die minder afhankelijk is van pesticiden. Dat sluit aan bij de wensen van een groot deel van de bevolking”, aldus Guillaume.

Nationale coördinator voor actieplan glyfosaat

De ministers hopen deze maand nog te komen met een geactualiseerde versie van hun plan Ecophyto waarin die doelstelling concreet wordt uitgewerkt. Om te voorkomen dat alle betrokken ministeries, ook dat van volksgezondheid, langs elkaar heen werken, komt er een nationale coördinator voor het actieplan glyfosaat. Hij zal ook regelmatig overleggen met de boerenorganisaties, fabrikanten en verspreiders van bestrijdingsmiddelen en onderzoeksinstellingen.

Lees alles over de ontwikkelingen rondom glyfosaat

Of registreer je om te kunnen reageren.