Vollegrond

Nieuws

Aanpassingen Ctgb voor diverse middelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft recente collegebesluiten omtrent gewasbeschermingsmiddelen bekendgemaakt.

Voor de volgende middelen heeft het Ctgb de voorwaarden voor toelating aangepast dan wel uitgebreid.

Devrinol (napropamide, UPL Europe Ltd.)

De bestaande beperking voor het herbicide Devrinol vanwege het verplichte gebruik van minimaal 90% driftreducerende doppen, komt te vervallen. In plaats daarvan geldt een wachttijd van minimaal 180 dagen na toepassing voor het planten van volggewassen.

VitiSan (kalium waterstofcarbonaat, Biofa AG)

Dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt onder meer toegelaten in de teelt van pitvruchten (onbedekte teelt), druif (onbedekte teelt) veldsla en andijvie.

Previcur Energy (fosetyl enpropamocarb, Bayer)

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt onder meer uitgebreid met aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt, dompelen, druppoelen of aangieten),

Serenade (Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) stam QST 713, Bayer)

Schimmel- en bacteriebestrijdingsmiddel in aardappel, suikerbiet en wortelgewassen als majeure teelten en in een groot aantal kleine toepassingen.

Devrinol 45SC (napropamide, UPL)

Dit onkruidbestrijdingsmiddel mag worden toegepast in de (onbedekte) teelten van koolgewassen winter- en zomerkoolzaad en als kleine toepassing (art. 51) in de onbedekte teelten van aardbei, zwarte bes, kruisbes, framboos, druif, raapsteel, rucola, veldsla, boon met peul, radijsachtigen, knolraap, koolraap, bloemisterijgewassen en laanbomen. De bestaande beperking dat minimaal 90% driftreducerende doppen dienen te worden gebruikt ter bescherming van het aquatische milieu, is vervangen door een wachttijd van minimaal 180 dagen na toepassing voor het planten van volggewassen.

Intruder (chloorprofam, UPL)

Deze herbicide wordt toegepast in diverse teelten. De wijziging betreft het toestaan van een laag doseringssysteem (LDS) in de teelt van knolselderij

Thiovit Jet (zwavel, Syngenta)

Wordt toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van onder andere, appel, peer, pruim (onbedekte teelt), kers (onbedekte teelt), perzik (bedekte teelt) en aardbei (bedekte teelt). De wijziging betreft een aanpassing van driftbeperkende maatregelen aan het gewijzigde activiteitenbesluit op het bestaande WG voor professioneel gebruik.

Movento (spirotetramat, Bayer)

Toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in diverse teelten. De wijziging betreft uitbreiding van de toelating in wortelen (onbedekte teelt) en uitbreiding met kleine toepassingen in aardappel, chicorei en de onbedekte teelt van radijsachtigen, suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, aardpeer, rode biet, knolselderij, schorseneer en mierikswortel.

Of registreer je om te kunnen reageren.