Vollegrond

Nieuws

Digitale vangval 2.0 voor detectie insecten

Op de peendag in Nagele hing in de stand van Vantage Agrometius een digitale vangval voor detectie van insecten. De insectenval 2.0 zou bijvoorbeeld een nieuw hulpmiddel kunnen zijn in de steeds lastig wordende aanpak van wortelvlieg in peen.

De digitale vangval I-Scout van Pessl heeft aan 2 zijkanten een van grofmazig gaas voorziene opening waardoor de insecten naar binnen vliegen. Op de bodem van die ‘invliegkamer’ zit een plakplaat waaraan de insecten blijven kleven. Onder de ‘invliegkamer’ hangt een reservoir met lokstof die af te stemmen is op de insecten die men wil signaleren. Enkele keren per dag maakt een bovenin de ‘invliegkamer’ hangende camera een foto van de plakplaat. Deze foto wordt digitaal geanalyseerd op basis van software die een lange lijst van insecten herkent. Via een app of via de computer volgt de uitslag en op basis van die uitslag kan besloten worden dat een bespuiting noodzakelijk is. Het systeem geeft dus geen spuitadvies, maar dient enkel ter monitoring van insecten.

Signaleren vluchten

Dat laatste wordt bij wortelvlieg in peen het komend seizoen nóg belangrijker, als de zaadcoating niet langer is toegelaten. Met name het signaleren van de eerste vlucht is dan belangrijk om tijd maatregelen te kunnen treffen. Signaleren met plakvallen zoals De Groene Vlieg dat doet, is gangbaar in de praktijk, maar op de door Delphy en de peen-academie georganiseerde peendag in Nagele kwamen nog aanvullende maatregelen voorbij.

Afwering met uienolie

Zoals bijvoorbeeld de geurverspreiders van Psila Protect die een zeer sterke geur verspreiden op basis van etherische uienolie. Hierdoor herkennen wortelvliegen het peengewas niet, omdat die normaal op de peengeur afkomen. Plastic korrels worden geïmpregneerd met uienolie en in een houder gedaan. Die houder zit op een paaltje en kan zo in de grond stoken worden. Per hectare volstaan volgens Sander Bernaerts van Naturim 4 paaltjes, goed verdeeld over de vier zijden van een perceel. De paaltjes kosten € 20,- per 4 stuks, de in totaal benodigde 120 gram korrels € 50 per hectare. Een keer toedienen aan het begin van het seizoen volstaat. In 4-jarig onderzoek van PPO blijkt op driekwart van de onderzochte percelen een halvering van de aantasting door wortelvlieg. Uit Deens onderzoek komt een reductie van 22% aantasting bij onbehandeld naar 4% bij 4 paaltjes per hectare naar voren.

Gewas afdekken

Omdat chemisch volgend seizoen alleen nog tweemaal Coragen en Benevia met lastige toepassingsrestricties zijn toegelaten, komen ook alternatieven in beeld zoals het afdekken van het gewas, bijvoorbeeld tijdens alleen de eerste vlucht of het plaatsen van windgaas. Afdekken van het gewas kan met het ‘koolvliegengaas’ Ornata Plus van Howitec. Dat weegt 60 gram per vierkante meter en heeft mazen van 1,35 bij 1,35 millimeter. Daar kunnen vliegen niet doorheen. Het gaas heeft invloed op de gewasgroei daarom is het advies om het na de eerste vlucht weer te verwijderen en eventueel bij een tweede (gesignaleerde) vlucht weer terug te leggen. Dat gaas kost € 1,- per vierkante meter. Een alternatief is het met 38 gram per vierkante meter minder zware klimaatdoek Howicover van 35 cent per vierkante meter. De mazen zijn grover en wortelvliegen kunnen daar in principe doorheen, maar in de praktijk blijkt dat niet te gebeuren.

Windgaas plaatsen

Het plaatsen van windgaas aan de rand van een perceel is in 2004 onderzocht en bleek effect te hebben, maar werd nooit praktijk gezien de ruim voorhanden zijnde alternatieven. Anno 2018 is deze situatie duidelijk veranderd en komt deze methode weer in beeld. Voor 2019 lijkt de meest praktische combinatie van ter beschikking staande maatregelen de beste aanpak om wortelvlieg te weren.

Foto

  • De geurverspreiders van Psila Protect verspreiden een zeer sterke geur op basis van etherische uienolie ter afwering van wortelvlieg. - Foto: Stan Verstegen

    De geurverspreiders van Psila Protect verspreiden een zeer sterke geur op basis van etherische uienolie ter afwering van wortelvlieg. - Foto: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.