Vollegrond

Nieuws

Bestrijding ratten en muizen alleen nog professioneel

Het gebruik van middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) is in de toekomst alleen nog maar voorbehouden aan gecertificeerde professionals. Het gebruik door particulieren komt te vervallen.

De bestrijding van ratten buiten is nu al voorbehouden aan professionele plaagdierbestrijders volgens een strikt geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM). Bij de volgende herregistratie van de middelen, rond 2023, zal dat worden uitgebreid naar een geïntegreerd plaagdierbeheersysteem (IPM) voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen.

Tekst gaat verder onder tweet

Particulier gebruik anticoagulantia vervalt

Dat betekent dat bij de volgende herregistratie het particuliere gebruik van anticoagulantia zal komen te vervallen. Ook nieuwe, nog voor dat gebruik toe te laten stoffen, vallen onder het nieuwe systeem, meldt het Ctgb.

Tekst gaat verder onder foto

Rattenschade in spruitkool. - Foto: Joost Stallen
Rattenschade in spruitkool. - Foto: Joost Stallen

Zeer giftig en moeilijk afbreekbaar

Middelen voor de bestrijding van ratten en muizen op basis van bloedverdunners (anticoagulantia) zijn zeer giftig en moeilijk afbreekbaar. Daardoor is het risico op doorvergiftiging voor bijvoorbeeld roofvogels groot. Ze voldoen hierdoor niet aan de criteria voor toelating.

Als er niet voldoende alternatieven zijn, biedt de biocidenverordening echter ruimte om dit soort middelen vanwege het maatschappelijk belang – onder strikte voorwaarden – toch toe te laten. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidsrisico’s voor de bevolking door een rattenplaag. Op deze grond zijn de middelen nu te gebruiken.

Of registreer je om te kunnen reageren.