Vollegrond

Nieuws

Toenemende discussie in Duitsland rond foliegebruik

Het gebruik van folie in asperge en aardbei is in Duitsland onderwerp van discussie. Dan gaat het om horizonvervuiling en de afvalproblematiek. De bond van asperge- en aardbeitelers in Zuid-Duitsland (VSSE) neemt de kritiek serieus en reageert met een ‘pro-folie-campagne’.

Regelmatig verschenen er in het voorjaar van 2017 koppen in de krant over het foliegebruik in asperge en aardbei. Natuurbeschermingsorganisaties willen dat het wordt verboden in verband met horizonvervuiling en de tonnen afval die het gebruik met zich meebrengt. Daarnaast zijn er hinderlijke gevolgen zoals schittering of klapperen en het zou een negatief effect hebben op de natuur en leiden tot schade aan dieren en planten.

Noodzakelijk gebruik

De bond van asperge- en aardbeitelers in Zuid-Duitsland (Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer – VSSE) neemt de kritiek serieus en heeft een folder ontwikkeld om de punten van kritiek met zakelijke informatie te weerleggen.

Op de website van Spargel- und ErdbeerProfi zegt voorzitter Simon Schumacher: “Bedekte teelten van asperge en aardbei zullen zeker nog toenemen en daarmee ook de kritiek daarop. Met onze ‘pro-folie-campagne’ willen we telers ondersteunen bij het informeren van consumenten over het waarom van foliegebruik en argumenten geven om de kritiek te kunnen weerleggen. We moeten uitleggen wat het effect van folie is op de kwantiteit, kwaliteit en de prijsvorming en dat folie bij de teelt van asperge en aardbei daarom noodzakelijk is.”

Toenemend areaal

Volgens AMI hadden in 2016 zo’n 45% van de ondervraagde aspergetelers plannen om hun areaal vervroegde asperge te vergroten. Drievoudige bedekking lag toen op 12% van het areaal, het hoogste percentage in de afgelopen zeven jaar. Bij aardbei werd op 30% van het areaal folie gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.