Vollegrond

Nieuws

Peenacademie maakt vliegende start

Zo’n 70 geïnteresseerde telers kwamen dinsdagavond 30 januari af op de startbijeenkomst van de Peenacademie in Swifterbant.

De Peenacademie start dit jaar vrijwel zeker met twee groepen peentelers. Van de aanwezige telers was de helft biologische peenteler en de andere helft gangbare teler. Het is de bedoeling om met de deelnemende telers twee groepen te vormen: een voor biologische telers en een voor gangbare. Maar er kunnen ook mixgroepen ontstaan, ingedeeld op basis van zwaarte van de grond.

Het project heeft als doel het bevorderen van kennisoverdracht en kennisuitwisseling tussen telers om gezamenlijk en met adviseurs de teelt van peen te perfectioneren en rendabel te krijgen of te houden. Voor het komende jaar staan vijf bijeenkomsten per groep gepland, voor de twee jaren daarna vier.

Eigen bijdrage van € 375 per jaar

Projectleider Delphy benadrukt dat de telers de agenda bepalen qua onderwerpen en invulling, maar het doen van onderzoek valt nadrukkelijk niet onder het project. Naast subsidie van de provincie Flevoland en de EU wordt van de deelnemende telers een bijdrage van € 375 per jaar verlangd. Vakblad v/d Grond verzorgt als mede-initiatiefnemer de promotie van het project.

Mogelijke onderwerpen

Op de bijeenkomst kwamen onderwerpen voorbij die binnen de Peenacademie verder uitgediept kunnen worden. Denk aan de manier van ruggen maken. Uit een demo van Delphy op het Peenplatform blijkt dat die van grote invloed is op de opkomst en stand van het gewas. Verder zijn de toenemende aaltjesproblematiek, mineralenmanagement en een efficiënte mechanische onkruidbeheersing aangestipt als onderwerpen om op te pakken.

Ook bij het bewaren van peen zijn nog stappen te maken door met de juiste instellingen het uitdrogen van peen tot een minimum te beperken en daarmee de leverbare productie per hectare te verhogen. Uit een voorzichtige berekening van Dijksma Koudetechniek blijkt dat het om een verschil van duizenden euro’s per hectare kan gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.