Vollegrond

Nieuws

Lagere eisen Duitse telers bij bespuiting

Voor Duitse telers gelden lagere beschermingseisen bij bespuiting bij gebruik van moderne trekkers.

Dat blijkt uit een melding van de Duitse Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Voor trekkers met cabines met overdruk vervallen gedeeltelijk de eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij maakt BVL onderscheid tussen cabinecategoriën. Zo kan adembescherming bij de modernste cabines vervallen.

Nederlandse praktijk

Daarmee wijkt de aanpak iets af van de Nederlandse praktijk, stelt de Nederlandse toelatingshouder CTGB. In een verklaring zegt CTGB: ‘In Nederland stellen we bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen (dragen van coverall, handschoenen, adembescherming, etc.) wanneer de risicobeoordeling daar aanleiding toe geeft. Mogelijke eisen aan de cabine van de tractor nemen wij niet mee. In deze zin wijkt onze aanpak dus iets af van de (voorgenomen) Duitse benadering.’

Of registreer je om te kunnen reageren.