Vollegrond

Nieuws

Iets vaker residu in groenten en fruit

In 2016 werd in Duitsland in Duitse groenten en fruit in 1,7% van de monsters een overschrijding van het maximaal toegestane residugehalte vastgesteld. In groenten en fruit uit andere EU-lidstaten was dat in 1,6% van de monsters. Hoewel het om een lichte stijging gaat, met 0,5% ten opzichte van 2015, bevestigen de cijfers volgens het BVL het lage niveau van overschrijdingen dat er al jaren is.

Het Duitse BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) publiceerde deze week de resultaten van haar residuonderzoeken over 2016. Bij appels, wortelen, aardappelen en seizoensproducten als asperge en aardbeien worden al sinds jaren niet of nauwelijks overschrijdingen van de wettelijke residunormen gevonden.

Herkomst overschrijdingen

In totaal werden in 2016 in Duitsland bijna 20.000 monsters uit levensmiddelen genomen, goed voor meer dan 5,8 miljoen analyse-uitslagen. Uit monsters van Duitse herkomst werd in 1,7% van de monsters een te hoog residu aangetroffen, in 2015 was dat 1,1%. In monsters van andere EU-lidstaten werd bij 1,6% te veel residu gevonden, in 2015 was dat 1,1%. Bij monsters uit overige landen steeg het aantal overschrijdingen van 5,5% naar 6,3%.

Bonen en kruiden

Bij bonen en kruiden ligt dat anders, daar werd in bonen in de peul in 2,2% van de monsters een te hoog residu aangetroffen. Ten opzichte van 2015 is dat wel een daling van 5,4%. Bij kruiden zakte het percentage overschrijdingen licht van 6,0% naar 5,6% in 2016. Bij rode bes bedroeg het gehalte overschrijdingen 9,5% waarbij het vooral om ingevroren bessen gaat.

Stijging residuoverschrijdingen bij rode bes komt door veel intensievere controles, zegt BVL

BVL tekent daarbij aan dat in 2016 veel intensiever is gecontroleerd bij rode bes en verklaart daarmee ook het gestegen aantal vondsten. Ook in wilde paddenstoelen werd intensief gecontroleerd en daar werd vooral een hoger gehalte aan kwikzilver gevonden dat uit de omgeving afkomstig is.

In 54 van de 135 soorten levensmiddelen waarvan minstens 10 monsters zijn onderzocht, werden helemaal geen residuoverschrijdingen vastgesteld.

Gevonden actieve stoffen

Net als in 2015 werd bij koper het vaakst een residuoverschrijding vastgesteld; dat was het geval bij 2,6% van de monsters. Bij fosetyl werd in 1,3% van de monsters te veel residu gevonden, bij kwikzilver in 1,4% en bij acetamiprid in 0,9% van de monsters. Koper is in Duitsland ook toegelaten als toevoeging in veevoer en daardoor is het gehalte in runder- en schaapslever vaak hoger dan de norm die geldt bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Bij glyfosaat werd in 11 van de 4.058 onderzochte monsters (0,3%) een te hoog residu gevonden. Daarbij ging het in 6 gevallen om honing, in 4 gevallen om boekweit en in 1 geval om gierst.

Of registreer je om te kunnen reageren.