Vollegrond

Nieuws

Fieldbee is budget-gps

De Fieldbee, zo noemt importeur eFarmer in Amstelveen zijn low-budget navigatiesysteem. De gps-ontvanger – met een mobiel RTK-systeem – communiceert met een app, waarbij de smartphone fungeert als beeldscherm. In vergelijking met veel andere systemen is de investering beperkt.

De Fieldbee-ontvanger op het dak van de trekker heeft met alleen het gps een nauwkeurigheid van 30 tot 50 centimeter. Die precisie is te verbeteren tot een afwijking van maximaal 4 centimeter met hulp van een extra correctiesignaal van een los RTK-station van eFarmer. Het bereik ervan zou 10 tot 15 kilometer zijn.

Een RTK-station is alleen nodig voor gebruikers in Nederland. In Vlaanderen ligt het Flepos-netwerk; dit is een RTK-correctiesignaal dat door de Vlaamse overheid in de lucht gehouden wordt ten behoeve van gps-toepassingen. Flepos = Flamish Positioning System (Vlaams positioneringsysteem).

Bluetooth

Een smartphone fungeert als beeldscherm via een app. De communicatie tussen de smartphone en de gps-ontvanger verloopt via bluetooth. De ontvanger maakt normaal gebruik van de stroomvoorziening van de trekker, maar heeft daarnaast een ingebouwde accu waarmee gedurende maximaal 6 uur stroomloos gewerkt kan worden.

De afmetingen van een te bewerken perceel zijn in de software op te nemen door dit veld te importeren uit Google Maps, door het in te tekenen in Google Maps of door de randen van een perceel af te rijden, zodat de gps-coördinaten fysiek worden vastgelegd.

Stuurautomaat

De Fieldbee werkt als een monitor (de koerslijn is op het beeldscherm te zien, de chauffeur moet zelf sturen) en is sinds kort leverbaar met een elektrisch of hydraulisch stuursysteem. Dit wordt onder het trekkerstuur gemonteerd. De stuurautomaat is leverbaar voor alle gangbare trekkertypen, aldus eFarmer.

Lees meer over budget-gps-systemen op FutureFarming.com

Online verkoop

Afwijkend van veel andere GPS-systemen is dat de verkoop uitsluitend online gaat. Dat drukt de prijs en bovendien kunnen de kosten voor een extra monitor in de cabine achterwege blijven. Het systeem bestaat uit een jaarlijks te verlengen abonnement voor de navigatieapp (à € 100 per jaar) plus de eenmalige aanschaf van de gps-ontvanger (€ 600) en van het RTK-station (€ 1.000 uitsluitend voor Nederland en in België als er problemen zijn met de Flepos-dekking). De richtprijs voor een stuurautomaat is € 5.500.

Inagro test Fieldbee

Het systeem is afgelopen november door Inagro in Roeselare getest op zijn functionaliteit, in vergelijking met een RTK-navigatiesysteem van SBG. In een verslag hierover in een recente uitgave van de Belgische Boerenbond constateert onderzoeker Jonathan van Beek dat door een niet perfect dekking van de Flepos-antennes op de onderzoekslocatie de keurigheid kleiner is dan 4 centimeter.

In zo’n situatie is het systeem geschikt voor ‘ruw’ gps-werk als grondbewerking en het opsplitsen van percelen, maar niet voor precisiewerk als schoffelen. “Het systeem lijkt zeker interessant voor kleinere bedrijven die spoor in spoor op bedden werken. Onnauwkeurigheden zullen zich daardoor niet opstapelen en door de beperkte investering kan het systeem zich snel terugverdienen”, wordt in het artikel geconcludeerd. Met een los RTK-station is wel een precisie mogelijk van 0 tot 4 centimeter, zo werd in metingen vastgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.