Vollegrond

Nieuws

Noodklok luidt vanwege trips in spruitkool

Het dreigt uit de hand te lopen met de druk van trips in spruitkool. Reden is het niet beschikbaar zijn van insecticiden die wel werken tegen trips, en de starre houding van de NVWA.

In alle spruitkoolgebieden in Nederland is de omgevingsdruk met trips het hele seizoen al hoog, in de hand gewerkt door de migratie vanuit andere gewassen als zaai-uien.

Niet oogsten

In spruitkool is de door trips veroorzaakte schade pas na verloop van tijd waarneembaar, dat is met name vanaf de tweede helft van augustus aan de orde. In diverse vroege teelten blijkt de aantasting dusdanig omvangrijk dat wordt overwogen om niet te oogsten en (een deel van) het gewas weg te frezen. In het zuidwesten zijn al partijen spruiten uit de handel gehaald vanwege te veel aantasting.

Uitsluitend contactwerking middelen

De beschikbare middelen Calypso en Tracer moeten het uitsluitend hebben van contactwerking, legt adviseur Stefan Jongejan van toeleverancier Van Iperen uit: de trips moet worden geraakt. Vanwege het schuwe karakter van het insect is dat nauwelijks met zekerheid te doen: je moet geluk hebben, wat maakt dat spuiten met de genoemde middelen vaak neerkomt op ‘kosten maken met te weinig of zonder resultaat’.

Door nood gedreven wordt massaal gespoten met pyrethroïden, eveneens met absoluut onvoldoende werking tegen trips, maar wel met absolute zekerheid dat veel natuurlijke vijanden het loodje leggen. Dat is dus ook geen oplossing; vereist is een middel dat werkt tegen trips en natuurlijke vijanden spaart.

Onredelijk standpunt

Benevia (Dupont, in OD-formulering) en Minecto-one (Syngenta) bevatten dezelfde werkzame stof, met systemische werking op trips, en goed werkend, zo blijkt uit proeven. Voor elk van deze middelen is vorig en dit jaar een tijdelijke vrijstelling voor gebruik tegen trips in spruitkool aangevraagd, vertelt coördinator Effectief middelenpakket (CEMP voor akker- en tuinbouw en voor aardbei) Hans de Keijzer.

Voedsel- en warenautoriteit NVWA – die groen licht moet geven voor vrijstellingsaanvragen – erkent het knelpunt ‘trips in spruitkool’ echter niet, omdat er voldoende middelen tegen trips beschikbaar zijn. Het argument dat deze middelen niet werken, wordt niet opgepikt.

Meten met verschillende maten

Benevia heeft in België een vrijstelling gehad, en is sinds deze zomer toegelaten in Groot-Brittannië. Omdat toelating van middelen tegenwoordig zonaal geregeld is, is recent ook een aanvraag voor toelating in Nederland bij het Ctgb ingediend, aldus De Keijzer. Die toelating zou dan binnen 120 dagen een feit kunnen zijn, zodat het middel in ieder geval voor 2018 beschikbaar komt. Volgens De Keijzer is ook deze procedure geen gelopen race, of omdat de termijn voor de procedure wordt overschreden, of het Ctgb nog aanvullende vragen heeft.

Voor de huidige tripssituatie is belangrijk hoe het weer zich de komende tijd ontwikkelt: temperaturen richting 25 graden in combinatie met een oostenwind kunnen funest uitpakken.

Of registreer je om te kunnen reageren.