Vollegrond

Nieuws

Verschuivingen binnen areaal vollegrondsgroenten

Het areaal vollegrondsgroenten blijft in de loop der jaren volgens het CBS vrij stabiel. Wel is er sprake van flinke verschuivingen binnen het areaal aan vollegrondsgroenten.

Het areaal groenten dat op tuinbouwbedrijven wordt geteeld ligt dit jaar volgens het CBS op 26.300 hectare. Dat is een groei van 6% sinds 2007. Telers kiezen wel voor andere gewassen dan tien jaar geleden, constateren de statistische rekenmeesters.

Meer pompoen en courgette

De teelt van komkommerachtige gewassen zoals pompoenen en courgettes is in tien jaar tijd relatief het hardst gegroeid. Het CBS constateert een verviervoudiging (+368%) naar 1.170 hectare.

Ook bij andere tuinbouwgroentes zijn grote areaalverschuivingen te zien sinds 2007, zoals bij asperges (+61% naar 3.820 hectare), prei (-26% naar 2.270 hectare) en broccoli (+16% naar 1.850 hectare). De teelt van koolsoorten is de laatste tien jaar vrij stabiel gebleven. Alleen spruitkool is minder in trek, met een daling sinds 2007 van 21% naar 2.630 hectare. De opkweek van plantmateriaal voor groenten verviervoudigde sinds 2007 van 520 naar 2.140 hectare dit jaar.

Van de grote groentegewasssen groeit het areaal asperge het snelst. - Foto: ANP
Van de grote groentegewasssen groeit het areaal asperge het snelst. - Foto: ANP

Doperwten en sperziebonen

Het areaal doperwten halveerde in tien jaar. Sperziebonen leverden 35% aan areaal in sinds 2007. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit jaar 3.100 hectare doperwten geteeld. Dat was in 2007 nog een record van 6.030 hectare. Er stonden dit jaar 2.430 hectare sperziebonen op de akkers, tegen 3.750 hectare in 2007.

Meer groenten op akkerbouwbedrijven

Ondanks de forse areaalkrimp bij bonen, zit de vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven als geheel in de lift. Het CBS telt dit jaar 60.630 hectare aan groenten op akkerbouwbedrijven. Dat is 12% meer dan in 2007. Voor een deel is dat te verklaren uit de groei van het areaal uien. Verder komt winterpeen steeds meer voor in de bouwplannen. Dat areaal bedraagt dit jaar 6.510 hectare. Dat is 19% meer dan tien jaar geleden. Het areaal waspeen blijft vrij stabiel op 2.490 hectare. Knolselderij laat een groei zien van 38% naar 1.920 hectare. Het areaal rode bieten verdrievoudigde naar 950 hectare. Dat van spinazie groeide met 61% naar 2.090 hectare. De teelt van witlofpennen is in tien jaar iets gekrompen (-7%) naar 3.220 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.