Vollegrond

Nieuws

SZW: Veel overtredingen in de aspergeteelt

Bij een controle van dertig aspergetelers bleek bij zeventien bedrijven de boel niet op orde. Nagenoeg alle overtredingen betroffen de arbeidstijdenwet.

Dat meldt vandaag de Inspectie SZW. Ook bij andere open teelten wordt er te lang gewerkt. In totaal werden 102 bedrijven gecontroleerd. Op 39% van de bedrijven was iets mis: hier werden in totaal 236 verschillende overtredingen geconstateerd.

Het merendeel van de overtredingen (84%) betrof de Arbeidstijdenwet. Er werden geen (deugdelijke) registraties van arbeid- en rusttijden bijgehouden. Ook werden de wettelijke arbeids- en rusttijden regelmatig overtreden.

Slechts twee keer illegale tewerkstelling

Bij 13% van de overtredingen ging het om tekortkomingen ten aanzien van de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML). Daarbij betrof het vooral administratieve overtredingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verplichting tot girale loonbetaling c.q. het schriftelijk kunnen onderbouwen van de verrichte betaling met loonstroken, urenstaten en/of jaaropgaven. Er waren slechts twee (1%) overtredingen met betrekking tot illegale tewerkstelling (Wav).

‘Blijven inspecteren’

“Het is in de agrarische en groene sector van belang om regelmatig te blijven inspecteren”, aldus de Inspectie SZW in het persbericht. “De ervaring leert dat inspectiedruk nodig is om te voorkomen dat de aandacht voor eerlijk, veilig en gezond werken verslapt. Dit komt onder meer door de zeer sterke gerichtheid op het ‘draaien van productie’ en de forse tijdelijke inhuur van (buitenlands) personeel.”

Gemiddeld besteden ondernemers in de open teelten 26% van de totale jaarlijkse loonkosten aan uitzendarbeid, voornamelijk door buitenlandse arbeidskrachten. In de glastuinbouw ligt dit zelfs op 38%, aldus SZW.

Of registreer je om te kunnen reageren.