Vollegrond

Nieuws laatste update:5 jul 2017

Krimp bedrijven gestopt in meerdere groenteteelten

Uit voorlopige CBS-cijfers over 2017 blijkt dat het aantal witloftrekkerijen de laatste twee jaar stabiel is gebleven op zestig.

Ook bij venkel (vijftig), selderij (veertig) en bospeen (zestig) is het aantal bedrijven in Nederland stabiel gebleven de laatste twee jaar. Bij stokbonen is het aantal bedrijven zelfs gegroeid van veertig naar vijftig. Bij komkommerachtigen heeft CBS 420 bedrijven geregistreerd, waar dat in 2015 nog 380 bedrijven waren. Onduidelijk is hoe het CBS bijteelten registreert in zijn bedrijvenoverzichten.

Areaalgroei

Met uitzondering van selderij groeide ook het areaal voor deze genoemde teelten in Nederland. Van knolvenkel wordt zelfs 220 hectare geteeld, 40 hectare meer dan 2015. Het areaal bospeen groeide met 120 hectare naar 270 hectare. Overigens groeide ook het areaal komkommerachtigen, asperge, peulen, prei, rabarber en sluitkool in 2017. Een daling in de laatste twee jaar is zichtbaar bij bloemkool, chinese kool, sla en spruitkool.

Een stevige daling van het aantal bedrijven was zichtbaar bij andijvie (van tachtig naar zestig), asperges (van 630 naar 600 bedrijven).

Of registreer je om te kunnen reageren.