Vollegrond

Nieuws

Vroege bloemkool: alles op een hoop

De teelt van de vroegste plantingen bloemkool is dit jaar ‘niet best’ geweest. Veel plantingen liepen bij elkaar waardoor er eind mei/begin juni een enorme oogstpiek ontstond. Bij veel rassen waren alleen de eerste en de laatst gesneden kolen van goede kwaliteit. De circa 80% die daar tussen zat, vertoonde allerlei gebreken.

Deze lijn kwam ook naar voren bij de rassen in een proef met potbloemkool in Lutjebroek, georganiseerd door vollegrondsgroente.net in samenwerking met diverse zaadfirma’s. De proef zal in zijn geheel door de firma PN Slagter beoordeeld worden. De resultaten zullen in september, ruim voor de rassendagen, beschikbaar komen. De proef werd rond 15 maart geplant en het vroegste ras in 8-centimeter perspotten werd rond 25 mei geoogst. Dat was Oviedo. Het ras vertoonde weinig voorbloeiers, maar de koolkwaliteit was matig. De overige rassen waren, in chronologische volgorde, Viviane, Momentum, Abeni, CFL1008, Easytop, Xenia, Bering en Prudentia.

Meerdere gebreken

Van de genoemde rassen kwam Prudentia als beste naar voren, omdat het de traagste groeier is die daardoor beter tegen een stootje kan. Eigenlijk is het ras aan de late kant om op een 8-centimeter perspot te telen. De gevoeligheid voor droogrot kwam dit jaar niet naar voren. In zijn algemeenheid gold dit jaar voor alle vroege rassen dat alleen de eerste en de laatst gesneden kolen van goede kwaliteit waren. Afhankelijk van het ras kwamen gebreken naar voren als voorbloeiers, schuimigheid, losse kolen, lichte kolen, gaten in de kolen en paarsverkleuring.

Lichter op 6 centimeter

Verder viel dit jaar op dat per keer oogsten menig ras steeds net weer wat anders tevoorschijn kwam. Bij Easytop viel het verschil in gewasomvang tussen 6 en 8-centimeter dit jaar het meeste op, maar ook bij de andere rassen kwam dit verschil naar voren. Op de 6-centimeter stond een lichter gewas. Gezien de door telers sterk wisselende beoordeling van het nummer CLF1008 – van matig tot heel goed – gaat Syngenta in beraad over de toekomst van dit nummer.

Hartloosheid Brunel

Het ras Brunel lag bij toeval niet in deze proeven, maar in de praktijk staat het ras wel. Dit jaar komt de gevoeligheid voor hartloosheid en blinde planten in het ras duidelijk naar voren. Volgens Joop Hof van Syngenta zou dat ontstaan bij te weinig licht gedurende de opkweek. Hij voerde belichting tijdens de opkweek aan als mogelijke oplossing om hartloosheid te voorkomen.

In de brochure van 2016 adviseert de zaadfirma Brunel te zaaien tussen half januari en de derde week van februari. Oogst adviseert Brunel in de tweede tot en met vierde week in juni. In de brochure van 2013 staat overigens nog zaaien tussen half december en half januari voor dezelfde oogstperiode. Vanwege de gevoeligheid voor te weinig licht heeft Syngenta de geadviseerde zaaiperiode dus opgeschoven.

Of registreer je om te kunnen reageren.