Vollegrond

Nieuws

Certificaat nodig voor pacht in Noord-Holland

Wie in Noord-Holland in 2018 grond van de provincie wil pachten moet liefst gecertificeerd zijn. De provincie stelt ook voorwaarden aan het gebruik van de gronden.

De provincie Noord-Holland wil met de gronden die zij verpacht bijdragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit, duurzame landbouw en natuurwaarden. Daarom stelt zij bij verpachting voorwaarden aan het gebruik van de gronden. Verder geeft de provincie bij de verpachting van gronden voor 2018 de voorkeur aan agrariërs die in het bezit zijn van een van de volgende certificaten: Biologisch (EKO keurmerk), Milieukeur, Natuurboer uit de Buurt, Vangroenewaarde, MPS A of A+ natural Protected, Veldleeuwerik, Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) en Duurzame Zuivelketen (DZK).

Maximaal vier jaar

De provincie Noord-Holland heeft ongeveer 1.700 hectare agrarische grond in eigendom. Deze grond wordt gebruik voor het verbreden van wegen, natuurontwikkeling, of de verbetering van de landbouwstructuur. Totdat de gronden daarvoor gebruikt worden, kunnen agrarische bedrijven de grond voor maximaal vier jaar pachten.

Diverse voorwaarden

Om bij te dragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit, duurzaamheid en de natuur stelt de provincie voorwaarden aan het gebruik van haar gronden. Zo geldt er een mest- en spuitvrije zone langs schouwsloten, moet bouwland worden omzoomd door een bloemrijk kruidenmengsel en mag er in natuur- en weidevogelkerngebieden pas na 15 juni worden gemaaid.

Wie in 2018 van de provincie wil pachten kan dat tot uiterlijk 30 juni 2017 kenbaar maken op noord-holland.nl/verpachtingen. Daar staat alle informatie over pachten van de provincie.

Op Boerderij.nl kunt u de prijzen van de koop en pacht van landbouwgrond per gebied over 66 verschillende gebieden bekijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.