Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Witlof wordt goed betaald

Met prijzen van € 1,10 tot € 1,30 per kilo voor kort grof witlof wordt de groente goed betaald.

De prijsstijging werd drie weken geleden ingezet, na de ondermaatse prijs in de eerste helft van maart en de daaropvolgende forse prijsdip. Naar verwachting loopt de prijs de komende werken wel wat op door de beschikbaarheid van meer buitengroenten. De huidige prijs hangt samen met de goede vraag naar witlof. Dat is geen schokkend gegeven, ware het niet dat de vraag in maart ook al heel behoorlijk was. Overigens is over de jaren heen de prijsvorming in mei altijd wel (wat) beter dan in de voorgaande maanden en in juni en juli.

Prijsontwikkeling kort grof witlof over de afgelopen 3 maanden. Stand van zaken op 9 mei.
Prijsontwikkeling kort grof witlof over de afgelopen 3 maanden. Stand van zaken op 9 mei.

Prijsstijging door kou, rijpheid wortels en acties supermarkt

Mogelijke verklaringen voor de gestegen witlofprijs zijn het koude weer in de afgelopen weken, waardoor het aanbod van buitengroenten wordt vertraagd, en de rijpheid van de wortels die is ontstaan door het warme weer in september 2016. Daardoor komt de pit tijdens de trek wat makkelijker mee, wat de productie enigszins beperkt. Verder zijn er de afgelopen weken acties geweest bij supermarktketens. Dat schoont de markt ook op.

Lagere witlofproductie in Frankrijk

Nog een factor van betekenis is de witlofproductie in Frankrijk. Geschat wordt dat die in 2016-‘17 (gemeten van september tot en met augustus) 3% lager zal zijn dan in 2015-‘16. Opvallend hierbij is dat de verwachtingen over het productieniveau hoger waren dan in werkelijkheid het geval was. Voor de komende maanden wordt een vergelijkbare productie Frans lof verwacht als in 2016. Die aanvoer was vorig jaar overigens ook al matig.

Buitengroenten in de wachtkamer

Dat het huidige prijsniveau intact blijft, is niet realistisch. Het huidige frisse weer zet een rem op de groei van veel buitengroenten, waardoor het begin van de oogst naar achteren schuift of de productie beperkt blijft. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor Noord-Europa. Echter, al die gewassen komen op de markt bij een omslag naar flink warmer weer en wellicht in grotere hoeveelheden dan de markt kan opnemen. De prijs kan daardoor de komende maand weer onder druk komen te staan. Over het hele seizoen gezien lijkt het aanbod ten opzichte van de vraag schappelijk, wat resulteert in een redelijke prijs.

Frankrijk: hectares en productie witlofwortels

Agreste (onderdeel van het Franse ministerie van Landbouw) meldt om de paar maanden hoe de markt voor witlof erbij staat, en bij stond. Volgens het meest recente bulletin van 1 april werd in Frankrijk bijna 9.000 hectare witlofwortels geteeld. Vergeleken met een jaar eerder is dat areaal 2% lager, en vergeleken met 2012 zelfs 11% lager. De wortelproductie lag vorig jaar op bijna 237.000 ton (ruim 3 miljoen stuks), dat is 8% minder dan in 2015 en 16% minder dan in 2012. De lofproductie in 2015-‘16 werd op 1 april ingeschat op 161.508 ton, dat is 3% minder dan in het vorige seizoen en 10% minder ten opzichte van 5 jaar geleden.

Eén reactie

  • F Croon

    Het (las)zakje op de foto bevat "Brussels Grondwitloof". De sticker, met telersnaam en traceernummer, is de garantie dat het dit EU-streekproduct betreft.

Of registreer je om te kunnen reageren.