Vollegrond

Nieuws

Courgetteteelt kost gemiddeld € 20.000 per hectare

Uit Belgische registratiecijfers van zeven bedrijven blijkt dat het telen van courgette voor de verse markt gemiddeld € 20.000 per hectare kost. De arbeidskosten maken daarvan 50% uit.

Zeven bedrijven met een herfstteelt courgette voor de verse markt registreerden in het najaar van 2015 dagelijks de benodigde arbeid voor hun courgetteteelt. Gemiddeld kwamen de zeven telers uit op een kostprijs van € 20.000 per hectare. De laagste kostprijs was 83% en de hoogste 113%.

Benodigde arbeid

Arbeid is met 50% de grootste kostenpost. Daarbij werd gerekend met een bruto uurloon van € 11 voor seizoensarbeid en voor de eigen arbeid werd € 15 geteld. Gemiddeld waren er voor de betreffende herfstteelt 753 uur per hectare nodig, met verschillen tussen de bedrijven van 630 tot 910 uur. Gemiddeld gaat 87% van de benodigde uren zitten in het oogsten en marktklaar maken.

Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Overige kostenposten

De directe teeltkosten maken 13% van de totale kosten uit. Dan gaat het om planten, folie, bemesting en gewasbescherming. Indirecte kosten zoals pacht, afschrijvingen en rente van gebouwen, machines en materiaal nemen 18% voor hun rekening. Vaak onderschatte posten als onderhoudskosten, leveringskosten, algemene bedrijfskosten en overige kosten zijn goed voor 19%.

Verschil in kosten

Uiteraard hebben de kwaliteit van het gewas en de teeltduur grote invloed op de uiteindelijk benodigde arbeid en de hiermee gepaard gaande kosten. Onder slechte weersomstandigheden is een herfstteelt extra gevoelig voor ziektes en dat kan leiden tot een reductie van de productie tot wel 50%.

De gegevens werden verzameld in kader van het demonstratieproject ‘Openluchtgroenteteelt: verhogen van de rendabiliteit door inzicht in kostenstructuur’ van het Departement Landbouw & Visserij en uitgevoerd door PCG, Boerenbond, Inagro en PSKW.

Volgens de verzamelaanvraag 2016 werd in dat jaar in Vlaanderen 680 hectare courgette geteeld, zowel voor de verse markt als voor de industrie. Er zijn 145 telers die telen voor afzet op de verse markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.