Vollegrond

Nieuws

Winterpreirassen Nunhems goed door de winter

De preirassen Pluston, Vitaton en Harston zijn in een Belgische rassenproef als beste door de winter van 2016-2017 gekomen. De andere rassen gaven toe op productie of iets mindere kwaliteit.

De preirassen werden getest op het PCG in Kruishoutem, bij Inagro in Rumbeke en op het PSKW in Sint-Katelijne-Waver. Pluston en Vitaton haalden op alle drie de locaties naast een hoge productie ook een goede kwaliteitssortering. Op twee locaties ligt die productie tussen 50 en 55 ton, met Pluston als productiefste ras. Op het PSKW scoren alle rassen qua productie (veel) lager, maar hier is Pluston met zo’n 35 ton ook de productiefste gevolgd door Harston en Vitaton met iets meer dan 30 ton. Harston scoort qua productie over de drie locaties net iets minder dan Pluston en Vitaton. Bij grote druk van trips is het percentage Flandria wat lager door de gevoeligheid voor trips. Dat kwam op het PCG tot uiting.

Harston: oogstzeker

Aylton haalt, volgens de onderzoekers in hun verslag in Proeftuinnieuws, enigszins wisselende resultaten in de winterteelt. In dit onderzoek ligt de productie op het PSKW ruim onder het gemiddelde, terwijl die op de andere twee locaties rond of iets boven dat gemiddelde zit.

De onderzoekers noemen ook de wisselende gevoeligheid voor bladbreuk. Harston stond dit jaar wat minder uniform, maar het ras wordt wel als oogstzeker gekenschetst.

Lucretius: minder uniform en traag te schonen

Lucretius van Seminis is als minder uniform beoordeeld en traag te schonen door de gevoeligheid voor bladbreuk en de neiging om knobbel te vormen. Op twee van de drie locaties ligt de productie onder het gemiddelde, waarvan op één locatie het ras de laagste productie op zijn naam schreef. Op de derde locatie ligt de productie rond het gemiddelde.

Navajo: redelijk uniform

Navajo van Enza is redelijk uniform, sterk opgericht en donker, maar wat gevoeliger voor slijtage. Ook dit ras is niet altijd even gemakkelijk te schonen. Op twee van de drie locaties ligt de productie op het gemiddelde, op één locatie haalt het ras de laagste productie.

Of registreer je om te kunnen reageren.