Vollegrond

Nieuws

Rentabiliteit kleine vollegrondsgroenten in kaart gebracht

De Belgische praktijkcentra PCG, PSKW en Inagro hebben saldoberekeningen gemaakt van diverse kleine groentegewassen. De cijfers zijn een leidraad voor het maken van teeltplannen.

Het PCG, PSKW en Inagro maakten saldoberekeningen van kleine gewassen, zoals spinazie, venkel, pastinaak, rode biet, radicchio, peterselie, rabarber, bleekselderij en Chinese kool, voor de verse markt. Op basis van vakliteratuur en telerscontracten zijn er richtinggevende cijfers opgesteld over opbrengsten, toegerekende kosten en benodigde arbeid. Per gewas is dat in één overzicht weergegeven. Ze zijn opgesteld als leidraad voor het maken van (keuzes in) teeltplannen en gewaskeuzes.

Uiteraard kunnen de opbrengsten en kosten per bedrijf verschillen. De overzichtskaarten maken het mogelijk de cijfers toe te spitsen op de situatie op het eigen bedrijf. De overzichtskaarten zijn te vinden op de websites van de genoemde praktijkcentra: pcgroenteteelt.be, inagro.be en proefstation.be.

Of registreer je om te kunnen reageren.