Vollegrond

Nieuws

Dit seizoen meer kans op problemen door droogte

De kans dat dit seizoen in Nederland problemen ontstaan vanwege droogte is groter dan normaal, schat het Watermanagementcentrum Nederland in.

Jaarlijks maakt het Watermanagementcentrum Nederland (Rijkswaterstaat, waterschappen en KNMI) begin april een bericht over de uitgangssituatie met betrekking tot droogte en de beschikbaarheid van water voor het komende seizoen. Omdat de voorraden sneeuw en grondwater in het stroomgebied van de Rijn en de Maas kleiner zijn dan normaal, bestaat de kans dat de afvoer snel daalt terwijl de watervraag toeneemt bij aanhoudende droge periodes.

Weersverwachting op korte termijn normaal

De weersverwachting voor de komende weken is vrijwel normaal voor de tijd van het jaar. Verder zijn op dit moment de afvoeren van de Rijn en de Maas laag tot zeer laag en dat zal naar verwachting nog enkele weken zo blijven. De grondwaterstanden in Nederland zijn op veel plaatsen iets lager dan gemiddeld.

De sneeuwvoorraad in de Alpen, die bijdraagt aan de afvoer van de Rijn, is kleiner dan normaal. Het peil van de stuwmeren en Zwitserse meren is daarentegen normaal. Dat alles bij elkaar maakt dat zich vooralsnog geen problemen zullen voordoen.

Weinig regen verwacht, ook in Alpen

Tot eind april liggen zowel de verwachte neerslagsom als de temperatuur in de stroomgebieden van Rijn en Maas rond de normale waarden voor de tijd van het jaar. Tot 12 april is de verwachte hoeveelheid neerslag minder dan normaal.

In het Alpengebied valt af en toe neerslag, maar de hoeveelheden zijn gering. Rond 12 april neemt in het gehele stroomgebied de kans op neerslag toe maar de kans op grotere hoeveelheden is gering. De temperatuur ligt tot 12 april veelal boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. De maximumtemperaturen liggen in delen van het stroomgebied tussen 15 en 20 graden.

Afvoer Rijn en Maas

De afvoeren van zowel de Rijn als de Maas zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar en bevinden zich beide ruim onder het langjarig gemiddelde. Beide afvoeren vertonen op dit moment bovendien een dalende trend en naar verwachting zal dat de komende 30 dagen zo blijven.

Grondwaterpeil

De grondwatervoorraad in Nederland iets minder dan normaal. De lagere grondwaterstanden in de winter zijn door neerslag begin maart hersteld. Door de droge tweede helft van maart zijn de grondwaterstanden in een aantal gebieden weer zakkend.

Alert blijven

Het Watermanagementcentrum Nederland concludeert dat in komende tijd goed aan de watervraag kan worden voldaan, ook als de temperaturen stijgen en de watervraag toeneemt. Met name de lage rivierafvoeren zijn voor Rijkswaterstaat en de waterschappen reden om alert te zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.