Vollegrond

Nieuws

Van Dam investeert in satellietdata voor precisielandbouw

Na de investering van € 2 miljoen in de Nationale Proeftuin Precisielandbouw, investeert staatssecretaris Martijn van Dam nu 1,4 miljoen in de aanschaf van satellietdata voor precisielandbouw.

Met de aanschaf van satellietdata kunnen boeren en tuinders duurzamer en efficiënter produceren, stelt Van Dam. De data geven gedetailleerde informatie over onder andere de bodem, de atmosfeer en de ontwikkeling van gewassen.

Gespecialiseerde bedrijven kunnen de data vervolgens omzetten in gericht irrigatie-, bemestings- en bespuitingsadviezen voor boeren en tuinders. Het is de bedoeling de satellietdata als open-data online aan te bieden, zodat iedereen er vrij gebruik van kan maken.

Speciale meetapparatuur

De data komen van zogeheten aardobservatie-satellieten die op een afstand van 500 tot 900 kilometer in een baan om de aarde cirkelen. Met hoogwaardige meet- en opnameapparatuur verzamelen zij unieke informatie over de bodemkwaliteit, vochtgehalte, temperatuur en de atmosfeer. Ook kan de ontwikkeling van de biomassa en het stikstof- en zetmeelgehalte in een gewas worden geanalyseerd.

Daarnaast verzamelen de satellieten informatie op tal van andere terreinen zoals de ontwikkeling van waterkwaliteit, bosbouw en natuur. De satellietdata zijn voor het komende groeiseizoen al beschikbaar via satellietdataportaal.nl.

Satellietdata vrij beschikbaar

Het uitlezen van deze ruwe satellietdata is zeer ingewikkeld. In de regel zullen daarom vooral kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven de data analyseren en omzetten in nuttige informatie die boeren en tuinders kunnen toepassen in hun bestaande bedrijfsvoering. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan actuele informatie over de vegetatie (www.groenmonitor.nl) of gericht bemestings- en irrigatieadvies (www.akkerweb.nl). Met dergelijke slimme teeltmethoden kan de boer flink besparen op brandstof, zaai- en plantgoed, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en water, stelt Van Dam.

Of registreer je om te kunnen reageren.