Vollegrond

Nieuws

Green Deal leidt tot toelating zes groene middelen

Green Deal heeft geleid tot een versnelde toelating van zes groene middelen. De toelatingen passen in het beleid om de beoordeling van groene middelen te versnellen of te versoepelen.

De zogenoemde Green Deal betrof de beoordeling van twee actieve stoffen en zeven middelen; uiteindelijk zijn zes middelen toegelaten binnen de periode van de Green Deal. Het middel Serenade is toegelaten in tomaat. Tevens werd het etiket van Serenade uitgebreid met een groot aantal groentegewassen en fruit. Daarnaast kregen SemiosNET (tegen fruitmot in de fruitteelt), Flipper Plus (aardbei, komkommer, tomaat), Cedress (zaadbehandeling in peen en erwt) en NEMguard DE (knoflookextract tegen aaltjes in peen) een toelating. Een zevende middel is recent ontvangen, de beoordeling wordt dit jaar afgerond.

Belang Europese harmonisatie

Gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld binnen een Europees kader. Hierin is beperkte ruimte om de beoordeling van groene middelen te versnellen of versoepelen. Daarom is vanuit de werkgroep het initiatief genomen om te komen tot meer Europese harmonisatie. Zo neemt Nederland momenteel het voortouw in Europa bij het opstellen van geharmoniseerde en realistische eisen, die worden gesteld aan de werkzaamheid van groene middelen.

Versneld beoordelen groene middelen

De Green Deal-partners vinden het belangrijk dat groene middelen sneller toegelaten worden. De Europese regelgeving schrijft voor dat officiële laag-risicomiddelen binnen 120 dagen beoordeeld worden, veel van de groene middelen voldoen aan de criteria voor laag risico. Binnen het project Green Deal is al enige tijdwinst gerealiseerd door het instellen van een speciaal GreenTEAM en een coördinator biologische middelen bij het Ctgb. Ook is gebleken dat de kosten voor toelating van groene stoffen – die vaak minder complex zijn – lager zijn dan die voor chemische middelen. Het Ctgb heeft inmiddels besloten het GreenTEAM en de coördinator biologische middelen in stand te houden.

Partners Green Deal

De Green Deal is ondertekend door het ministerie van Economische Zaken, het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de biologische en gangbare landbouw en tuinbouwsector via LTO en Bionext, Nefyto en Artemis namens de chemische en biologische gewasbeschermingsproducenten en Natuur&Milieu. NVWA was als adviseur bij de Green Deal betrokken.

Of registreer je om te kunnen reageren.