Vollegrond

Nieuws

EasyFlow voor veilig en emissievrij doseren

Medio 2017 gaat Bayer CropScience het EasyFlow-systeem introduceren. EasyFlow is een ‘Closed Transfer System’ om veilig en emissievrij middelen in de spuittank te doseren. Het systeem bestaat uit een tankadapter en een can-adapter.

De tankadapter wordt op de bovenzijde van de veldspuit gemonteerd. Door de can-adapter op de can te schroeven, wordt tegelijkertijd de seal van de verpakking doorbroken. Zijn deze twee los van elkaar, dan is zowel de tank als de can met gewasbeschermingsmiddel vloeistofdicht afgesloten.

Ook deels legen

Pas als beide adapters op elkaar geklikt zitten, ontstaat er een verbinding en kan door de afsluiting te verdraaien vloeistof in de tank lopen. Met dit systeem zijn cans zowel geheel als gedeeltelijk te legen. Degene die het middel toedient komt niet in aanraking met het middel, en de kans op emissie richting het milieu is te verwaarlozen. Wanneer de verpakking leeg is, volstaat een eenvoudige handeling met de EasyFlow om de verpakking met schoon water te spoelen.

Kleinere hoeveelheden

De EasyFlow die Bayer nu introduceert, is bedoeld voor de kleinere spuitsystemen zoals de onkruidspuit in de fruitteelt. De fabrikant is bezig met een volgende versie voor het afmeten van kleinere hoeveelheden. Met dit innovatieve systeem is het wellicht mogelijk om in de toekomst middelen toegelaten te houden, omdat door het systeem de risico’s voor zowel de toepasser als het milieu tot een minimum beperkt zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.