Vollegrond

Nieuws

Overzichtskaarten geven beeld Limburgse waterkwaliteit

Het Waterschap Limburg toont op haar website voortaan een overzicht van de gemeten hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water. Op dit moment gaat het om laatst gemeten waarden in de periode tussen 2015 en 2017. Aan een vergelijkbare kaart met actuele meetgegevens wordt gewerkt.

Op de nu beschikbare kaarten staan de gemiddelde zomerconcentraties (van april t/m september) van totaal-fosfaat en totaal-stikstof door middel van een kleurschakering. De kleuren variëren van blauw (lage concentratie) tot rood (hoge concentratie).

De gehanteerde normwaarde voor fosfaat is gesteld op 0,11 milligram fosfor per liter, omdat deze voor de meeste Limburgse oppervlaktewateren van toepassing is. Voor nitraat is dat 2,3 milligram stikstof per liter.

Concentratie per watergang

Door op de gekleurde punten van een kaart te klikken, wordt duidelijk om welke watergang het gaat en hoe hoog de gemiddelde concentratie bij de laatste meting daar is.

Waterkwaliteit fosfaat Limburg (Bron: Waterschap Limburg).
Waterkwaliteit fosfaat Limburg (Bron: Waterschap Limburg).

Bij fosfaat zijn de concentratiegrenzen beneden 0,06 milligram per liter (blauw) en verder beneden 0,11 (groen); 0,22 (geel); 0,33 (oranje) en meer dan 0,33 (rood).

Bij nitraat zijn de concentratiegrenzen beneden 2,0 milligram per liter (blauw) en verder beneden 2,3 (groen); 4,6 (geel); 6,9 (oranje) en meer dan 6,9 (rood).

Effectiviteit maatregelen meten

Het Waterschap Limburg meet en analyseert de waterkwaliteit van een groot aantal wateren in de provincie Limburg. Niet ieder water wordt ieder jaar onderzocht. De resultaten van de metingen worden gebruikt om te zien of maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren ook effect hebben. De meetgegevens worden ook gebruikt voor het opstellen van landelijke rapportages en de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waterkwaliteit stikstof Limburg. (bron: Waterschap Limburg)
Waterkwaliteit stikstof Limburg. (bron: Waterschap Limburg)

Bekijk de kaarten op de website van Waterschap Limburg.

Of registreer je om te kunnen reageren.