Vollegrond

Nieuws

Extra tijd voor aanleg peilgestuurde drainage Limburg

Limburgse boeren krijgen een jaar extra tijd om peilgestuurde drainage te realiseren.

Dat meldt Waterschap Limburg. Dit geldt alleen voor agrariërs die aan de subsidieregeling meedoen en kunnen aantonen dat ze voor 1 januari 2018 opdracht hebben gegeven voor peilgestuurde drainage.

Veel belangstelling voor subsidie

Agrariërs gaven massaal gehoor aan de oproep om bij het waterschap en de provincie subsidie aan te vragen voor peilgestuurde drainage. Voor draineerbedrijven bleek de capaciteit onvoldoende om alle hectares voor de gestelde deadline van 1 januari 2018 van peilgestuurde drainage te voorzien. Daarom wordt nu extra tijd gegeven voor het aanleggen.

Einde reguliere drainage

Wie niet heeft gekozen voor peilgestuurd, mag de reguliere drainage na 1 januari niet meer gebruiken. Het systeem mag blijven liggen, maar er moet een stop in de buizen zodat ze niet meer werkzaam zijn.

Water langer vasthouden

Waterschap Limburg zet zich in voor peilgestuurde drainage, omdat hiermee water op de landbouwgronden langer vast kan worden gehouden. “Hier hebben zowel agrariërs als de flora en fauna in de omgeving veel profijt van.”

Of registreer je om te kunnen reageren.