Vollegrond

Nieuws

Pilot TopCrop voor duurzamere AH-groente in 2020

Verduurzamingsproject TopCrop van Albert Heijn verloopt voor groente naar wens, aldus teeltbegeleider Agrifirm.

Uit de vorig jaar gemaakte afspraken tussen Albert Heijn en Stichting Natuur & Milieu vloeide dit project voort dat drie jaar lang in tien teelten de mogelijkheden volgt om de teelt minder milieubelastend te maken. Het gaat onder andere om de proefteelt van sperzieboon, spruitkool, broccoli en prei.

Doel is om eind 2018 op basis van twee proefseizoenen een overzicht beschikbaar te hebben van de reductiekansen en knelpunten in gewasbescherming. In de teelten is veel aandacht voor bodemvruchtbaarheid, hightech (precisie)landbouw, emissiebeperkende maatregelen, innovaties in rassen, groene middelen en natuurlijke vijanden tegen plaaginsecten.

Mitsen en maren in proefteelt spruiten

Lopende het eerste seizoen van pilotproject TopCrop is begeleider Agrifirm goed te spreken over de resultaten in de vollegrondsgroenten. Dat zegt directeur inkoop & marketing Rob van de Lindeloof van Agrifirm. “Met wel wat mitsen en maren, bijvoorbeeld rond bepaalde aantastingen in de spruitenteelt”, aldus Van de Lindeloof.

Agrifirm verzorgt de begeleiding in de proefteelten van spruiten, prei, broccoli en sperziebonen. Andere partijen die in het project deelnemen zijn Bayer CropScience en Cebeco Agrochemie.

Doel van de pilot is volgens Van de Lindeloof niet op voorhand een heel nieuw teeltsysteem. “Het is een goede manier om met elkaar in de praktijk te ondervinden hoe we met behoud van kwaliteit en opbrengst andere mogelijkheden kunnen beproeven. Niet alleen denken in gewasbeschermingsmiddelen, maar ook in gezonder gewas en gezondere bodem.”

Proefteler ziet waarde van monitoren

Een van de proeftelers is vollegrondsgroenteteler Johan Vermeulen in het West-Brabantse Ossendrecht. Zijn broccoli en prei worden in het project nauwlettend in de gaten gehouden. “De waarde van monitoren en pas middelen gebruiken als je een plaag waarneemt, vind ik een verbeterpunt”, verwoordt Vermeulen zijn kijk op het project.

Prei is een van de tien gewassen die door AH en natuur en Milieu extra wordt gemonitord in het driejarig verduurzamingsproject TopCrop. - Foto: Duofoto
Prei is een van de tien gewassen die door AH en natuur en Milieu extra wordt gemonitord in het driejarig verduurzamingsproject TopCrop. - Foto: Duofoto

In TopCrop heeft Vermeulen onder meer zijn zorg kunnen inbrengen over de eenzijdige nadruk van de Meststoffenwet op het grondwater. “Het gevolg is dat er maar beperkt compost gebruikt mag worden en de bodem verschraalt. Want compost houdt water en nutriënten vast. Dat heb ik op een bijeenkomst aangetoond en daar hadden sommige projectpartners nog nooit bij stilgestaan. We moeten als ketenpartners samen doelen stellen en onderbouwen waarom sommige middelen wel kunnen, en andere niet. Zo creëer je begrip.”

Of registreer je om te kunnen reageren.