Vollegrond

Nieuws

Honger naar nieuwe broccolirassen niet gestild

Uit de ervaringen van het afgelopen seizoen blijkt dat met name voor de herfstperiode broccolitelers zoekende zijn naar een soort van standaardras, zoals Ironman dat in de zomer is.

In het vroege segment komt dit jaar Malibu goed naar voren, maar de honger naar nieuwe broccolirassen is voorlopig nog niet gestild.

Uit een rondgang langs de 13 aanwezige telers op de door vollegrondsgroente.net georganiseerde broccolibijeenkomst in Wervershoof bleek dat ze dit voorjaar allemaal goede ervaringen hadden opgedaan met Malibu. Bejo ziet met het ras ook goede ervaringen in het zuiden des lands in de herfstteelt, hoewel ze daar het ras in eerste instantie niet voor positioneerden. Voor de zomerteelt blijft Malibu geen geschikt ras. In het vroege is half april de laatste plantdatum.

Ervaringen rassen

Tijdens de rondgang langs de telers werden de ervaringen met de diverse rassen beknopt verteld. Het gaat dus om individuele ervaringen, die soms ook tegenstrijdig blijken te zijn. Zo is het vroege ras Tinman bij een teler mooi van scherm, maar geeft het ras onvoldoende productie. Aquiles blijkt lastig te oogsten.

Sirtaki viel als vroeg ras bij de ene teler enigszins tegen, terwijl die bij een ander juist goed naar voren kwam. Een andere teler plantte hem na jaren weer wel, maar kreeg bevestigd waarom hij het ras ook al jaren niet meer geteeld had. Een derde beoordeelt het ras als mooi vast, maar lastig om schermen van een pond te halen. Bij een vierde stond het ras onregelmatig met 30% minder goed ontwikkelde planten. Onder warmere omstandigheden kan bij Sirtaki kattenogen optreden. Ironman voldeed in de zomer bij alle telers goed, maar in de herfst voldoet het ras minder en zijn telers fijner gaan snijden om lossere schermen te voorkomen.

Nieuw ras Titanium

Het vrij nieuwe ras Titanium blijkt zeer vast van scherm. Dat heeft als nadeel dat er sneller valschade ontstaat, omdat stukjes sneller afbrokkelen. In de herfst vertoonde het ras soms iets paarsverkleuring. Het ras is sterk tegen smet en oogst wat lastiger.

Steel haalde zijn kilo’s, maar was wat losser qua scherm. Bij een andere teler voldeed het ras goed. Een derde teler constateerde minder schermrot in de natte periode na de neerslag. Pas toen het drogend werd ontstond smet uit de zwarte puntjes (Alternaria?) in het scherm.

Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Parthenon schoot bij een teler tekort in kilo’s en de kwaliteit werd minder naarmate het najaar vorderde. Twee andere telers haalden met Parthenon juist een zeer goede productie. In de vroege teelt geeft het ras in verhouding veel kilo’s en op mindere percelen springt het ras er door zijn groeikracht dan juist uit. De oogstbaarheid is lastig.

Chronos had last van zwarte stippen die aan Alternaria worden toegeschreven. In één geval stond het ras op mindere grond, waardoor de plantgezondheid op voorhand al niet optimaal was. Het ras snijdt op zijn zachts gezegd niet gemakkelijk.

Triton werd als matig beoordeeld door de gevoeligheid voor schermrot.

Nieuwe rassen

Syngenta positioneert Beany (voorheen nummer 888) in de laat zomer- en herfstteelt met oogst vanaf augustus. Het ras heeft een sterke waslaag en komt in de herfst sneller op gewicht dan Ironman. Als zomerras is er het nummer 002 dat met 003 en 006 een nieuwe serie broccolirassen vertegenwoordigt.

Seminis komt het komende seizoen met het nummer 224 voor het late segment en 166 voor in het vroege segment. Het ras is 3 à 4 dagen vroeger dan Ironman en staat hoog op de steel.

Hazera doet komend seizoen verdere ervaringen op met het nummer 25735. Er is nog geen commercieel zaad van verkrijgbaar. Ook Hyp 5500 is een nieuwkomer.

Of registreer je om te kunnen reageren.