Vollegrond

Nieuws

Ctgb wijst intrekkingsverzoek imidacloprid af

Het Ctgb wijst het verzoek tot intrekken van alle toelatingen voor imidacloprid-houdende middelen (neonicotinoïden) af. Het toelatingscollege wil eerst de Europese herbeoordeling over imidacloprid weten voordat het tot een besluit komt.

Het verzoek tot intrekken van alle toelatingen van imidacloprid was afkomstig van Stichting Natuur & Milieu, Stichting Greenpeace en de Vogelbescherming. Zij onderbouwden hun verzoek met name met een verwijzing naar de risico’s die deze middelen zouden kunnen hebben voor vogels en bijen.

Geen nieuwe gegevens

De afhandeling van het verzoek dat al uit juli 2015 stamt, duurt relatief lang doordat het verweven is met verschillende andere verzoeken en beroepen van deze en andere organisaties. Het verzoek is met een ontwerpbesluit eind 2016 al ter inzage gelegd. Het Ctgb wijst het verzoek nu af, omdat het geen nieuwe gegevens bevat. Op dit moment zijn er ook geen andere gegevens die aanleiding zijn om in de bestaande toelatingen in te grijpen. Het Ctgb heeft eind 2016 de bestaande toelatingen al ingeperkt naar aanleiding van toen gebleken of te verwachten risico’s voor bijen.

Eind 2017 oordeel over stoffen

Het Ctgb volgt studies over deze stoffen en andere neonicotinoïden nauwgezet en adviseert ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa hierover. Op Europees niveau loopt een traject voor herbeoordeling van de stoffen thiamethoxam en thiacloprid. Besluiten daarover worden op zijn vroegst eind 2017 verwacht. Het Ctgb wacht dit Europees oordeel af.

Of registreer je om te kunnen reageren.