Vollegrond

Nieuws

Wateroverlast leidt tot 41 schadevergoedingen

Naar aanleiding van de wateroverlast van vorig jaar juni ontving Waterschap De Dommel 323 schadeclaims van vooral agrarische ondernemers. In 41 gevallen valt het Waterschap iets te verwijten en wordt er een (gedeeltelijke) schadevergoeding uitgekeerd.

In juli vorig jaar werd al duidelijk dat bij het overgrote deel van de schadeclaims het Waterschap De Dommel in Zuidoost-Brabant niet verantwoordelijk was voor de geleden schade. In 50 schadedossiers, waarin het waterschap wél iets te verwijten viel, deed een schade-expert na juli nog nader onderzoek. Daarbij gaat het gaat om 13 specifieke oorzaken verspreid over het gebied, die in die 50 dossiers een rol speelden als één van de schadeoorzaken. Voorbeelden daarvan zijn een verstopte duiker, een ondermaatse sloot en wel gepland, maar niet uitgevoerd maaien van de begroeiing.

Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Vergoedingen tot 50%

De schade-expert zocht de afgelopen maanden uit in hoeverre die 13 oorzaken de schade veroorzaakten of verergerden. De conclusie is dat de schade in 41 zaken deels was toe te rekenen aan het Waterschap. De toegekende vergoedingen lopen uiteen van 2,5% tot 50% van de geclaimde schade. Voor de overige 50 dossiers is voor drie gevallen duidelijk dat de schade niet te wijten valt aan het Waterschap en voor zes gevallen kan nog geen conclusie worden getrokken. Dit komt doordat de schade-indieners hun schade nog verder inzichtelijk moeten maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.