Vollegrond

Nieuws

Kamp ziet spectaculaire groei groenteteelt niet

De voedselvisie van Natuur&Milieu voor 2030 waarin een spectaculaire groei van de vollegrondsgroenteteelt wordt voorspeld is voorbarig, volgens oud-EZ-minister Henk Kamp.

Kamp kan de voedselvisie niet onderschrijven, maar noemt het een waardevolle bijdrage in de discussie over de toekomst van het voedselsysteem in Nederland. Er zijn nog te veel zaken over CO2-besparing in Europa en Nederland niet besloten, om een visie te onderschrijven met zulke grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. Dit stelt Kamp in een van zijn laatste brieven als minister. Het volgende kabinet (dat intussen is geïnstalleerd) zal daarin belangrijke keuzes maken, aldus Kamp.

10% areaal

In de toekomstvisie voorspelt Natuur&Milieu dat de vollegrondsgroente- en fruitteelt in 2030 in Nederland spectaculair is gegroeid van 90.000 naar 110.000 hectare. Dat komt door een daling van de dierlijke productie. Circa 10% van het areaal gaat over van dierlijke naar plantaardige productie, voorspelt de organisatie.

De duurzamere sectoren zullen groeien ten koste van de minder duurzame sectoren, stelt Natuur&Milieu. Overheidsbeleid zal daar richting aan moeten geven, stelt de organisatie. De groei van het vollegrondsareaal zal ook ten koste gaan van de productie van de glasteelt. Dat areaal zal circa 1.000 hectare zijn afgenomen in 2030, stelt de organisatie.

CO2-opname bodem

De groei van het vollegrondsgroenteareaal wordt ondersteund door een grotere vraag van consumenten naar duurzame groente uit het seizoen. De sector slaagt erin te verduurzamen en de bodemopname van CO2 te verhogen. Natuur&Milieu maakte voor haar recente rapport gebruik van bestaande literatuur, zoals onderzoeken van WUR en Blonk milieu.

Of registreer je om te kunnen reageren.