Vollegrond

Nieuws laatste update:10 jan 2017

Voortaan één waterschap in Limburg

Per 1 januari 2017 zijn waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei gefuseerd tot Waterschap Limburg. Dat verzorgt dan het waterbeheer voor de ruim 1,1 miljoen inwoners van de provincie.

In het begin december 2016 gepresenteerde bestuursprogramma 2017-‘19 formuleert het nieuwe dagelijkse bestuur zijn beleidsplan. Dat plan wordt de komende weken concreter uitgewerkt en afgestemd.

Het nieuwe bestuur wil voortvarend aan de slag met de actualisatie van het peilbeheer in beken en het juiste peil voor land- en tuinbouw, bedrijven, natuur en inwoners. Daarnaast zet het bestuur in op maximale veiligheid voor de bebouwde gebieden. De uitvoeringsprogramma’s gericht op het tegengaan van wateroverlast door klimaatverandering krijgen deze bestuursperiode prioriteit. Ook wil het bestuur een gezonde leefomgeving realiseren door het verbeteren van de waterkwaliteit. Centraal staat het aanpakken van de vervuiling aan de bron.

Samenstelling directieteam

De al eerder tot waarnemend voorzitter benoemde Patrick van der Broeck wordt binnenkort formeel tot dijkgraaf benoemd. Het directieteam bestaat per 1 januari uit secretaris-directeur Henk Mensink, Marlies Leenders (Bestuur en Organisatie), Erik Keulers (Waterkeringen) en Jelle Roorda (Watersysteem- en keten). Vanaf 1 september wordt de standplaats Roermond.

Of registreer je om te kunnen reageren.