Vollegrond

Nieuws

Prei en preimarkt ogen in juli super gezond

De maand juli gaat bij REO Veiling qua prijsvorming de boeken in als de beste maand juli van de afgelopen 10 jaar. Dat ging gepaard met een gemiddelde aanvoer. De nasleep van de wateroverlast in Nederland en België wordt naar verwachting pas zichtbaar in de vroege en late herfstteelten.

Op REO Veiling was de maand juli qua prijsvorming de beste uit de afgelopen 10 jaar. Gemiddeld werd in Roeselaere over alle sorteringen voor de klok 96 cent per kilo gerealiseerd. Dat werd gehaald met een aanvoer van 1,5 miljoen kilo. Dat is een gemiddelde aanvoer voor REO in de maand juli, bekeken over die 10 jaar, weet de woordvoerder van REO. Vorig jaar was de aanvoer met 1,9 miljoen kilo ruim bovengemiddeld.

Nasleep in de herfst

De kwaliteit van de huidige prei in België is goed. De ziektedruk door trips en schimmels is laag. In West-Vlaanderen zijn de regenhaspels inmiddels weer tevoorschijn gehaald.

De woordvoerder verwacht dat met name in de vroege en late herfstprei de nasleep te zien zal zijn van de wateroverlast in juni in West-Vlaanderen. Op veel percelen kon die prei niet in de gewenste periode, tussen half en eind juni, geplant worden.
Opvallend is verder dat er op REO al vraag is vanuit Spanje naar prei. Normaal begint dat pas rond half augustus, maar blijkbaar is de Spaanse aanvoer nu al aan het afnemen.

Schommelend prijsbeeld

Tot half juni zat het prijspeil voor prei op Nederlandse veilingen op een niveau van 90 tot 120 cent per kilo voor de sortering Lang Wit. Daarna zakte snel naar een prijsniveau tussen ruim 60 en 90 cent. De maand juli is er een van schommelingen. Globaal is er in de eerste 10 dagen van juli sprake van een stijgende lijn tot prijzen rond 110 cent. Vanaf 12 juli daalt het weer naar rond 65 cent op 20 juli, vervolgens gaat het weer richting de euro om eind juli te eindigen tussen 55 en 70 cent. Gisteren werd bij ZON fruit & vegetables de opwaartse lijn weer ietsje gevonden met een prijs rond 75 cent.

Snel schot

In zijn algemeenheid is de prei die momenteel in Nederland wordt aangevoerd van goede kwaliteit. Met name ook omdat de meeste telers wat voor liggen op hun rooischema. Dat heeft te maken met de goede prijzen aan het begin van het nieuwe seizoen, maar ook met de schotvorming die al snel op gang kwam. Deels onder water gelopen percelen deden de rest, concludeert Henry Rombouts van Adviesbureau Hortagri.

Jonge, gezonde prei

Naar het zich laat aanzien zal de situatie van het rooien van vrij jonge gewassen voorlopig nog wel door blijven gaan. Mede hierdoor is de verwachting dat de kwaliteit zich ook zal handhaven. Dat resulteert in zijn algemeenheid in gematigd optimistische stemming onder Nederlandse preitelers. Alleen telers die met vaste afspraken werken hebben het lastig om aan hun te leveren productie te komen. Zij zien zich genoodzaakt prei bij te kopen.

Maak zelf prijsvergelijkingen en een eigen dashboard.

Of registreer je om te kunnen reageren.