Vollegrond

Nieuws 1161 bekeken laatste update:15 jul 2016

‘Restvloeistof loopt soms nog over de weg’

Het Toolboxteam Emissiebeperking geeft aan geschrokken te zijn van het feit dat er nog steeds restvloeistoffen uit spuitmachines over de weg of in mestkelders geloosd worden. Het goede nieuws is dat meer dan 90 procent van de agrariërs die deelnamen aan een enquête wel verantwoord omgaat met restvloeistof na een bespuiting.

Het Toolboxteam Emissiebeperking analyseerde 500 Erfemissiescans. Daaruit concludeert het team dat het verminderen van emissie vanaf het erf nog steeds aandacht vraagt. De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen.

90 procent verantwoord

Uit de analyse blijkt dat meer dan 90 procent van de agrariërs die de vragenlijst invulden verantwoord omgaat met restvloeistof na een bespuiting. Ongeveer 60 procent verspreidt de vloeistof verdund over het perceel. Anderen nemen de restvloeistof mee naar het erf voor zuivering of hergebruik. De percentages uit de analyse zijn niet representatief voor Nederland, maar geven wel een beeld van de aandachtspunten om emissies (verder) terug te dringen.

Spuitmachine onder dak

Uit de analyse komt ook naar voren dat er nog steeds telers zijn die overgebleven vloeistof laten weglopen in de mestkelder of over de weg. Het Toolboxteam Emissiebeperking, dat het initiatief nam voor het ontwikkelen van de scan is hiervan geschrokken. Veruit de meeste respondenten, maar nog niet alle, hebben hun spuitmachine onder dak staan of buiten, maar dan op onverharde ondergrond. Stalling buiten (zonder dak) op een verharde ondergrond is overigens wettelijk niet toegestaan.

Vloeistofdichte vloer

Uit de analyse van de erfemissiescan blijkt ook dat zo'n 15 procent van de agrariërs de veldspuit reinigt op een vloeistofdichte vloer. Opmerkelijk is dat niet meer dan een derde van deze groep de opgevangen vloeistof kan zuiveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.