Vollegrond

Nieuws

Eurofins Agro introduceert nieuw bijmestonderzoek CHECK

CHECK heet het nieuwe bijmestonderzoek van Eurofins Agro. Het is de vervanger van het NK+onderzoek van BLGG en Spurway-bijmest van Altic.

CHECK is een bijmestonderzoek dat tijdens het groeiseizoen snel inzicht geeft in de beschikbare voedingsstoffen voor het gewas. Daarbij gaat het om de nutriënten stikstof, zwavel, fosfaat, calcium, kalium, magnesium, mangaan, borium, ijzer, silicium en zink. De uitslag is binnen maximaal 2 werkdagen in huis.

Restbehoefte gewas

Het advies is afgestemd op de restbehoefte van het gewas. Dat is de hoeveelheid voedingsstoffen die het gewas nog nodig heeft gedurende het resterende groeiseizoen. De restbehoefte wordt gecorrigeerd met de gerapporteerde beschikbare nutriënten. Op basis van de GPS-coördinaten houdt CHECK ook rekening met de nalevering van de bodem zoals bij eerdere bodemanalyses is vastgesteld. Zijn er geen GPS-coördinaten voor handen, dan wordt gerekend met de regio-gemiddelden op perceelniveau. Deze koppeling met de nalevering maakt CHECK volgens Eurofins Agro uniek.

Beschikbare nutriënten

In CHECK gaat het om de zogenoemde 'bord'-bepalingen, ofwel, wat is de voorraad aan direct plant beschikbare nutriënten in de bodem. Er wordt gemeten volgens de 0.01 M CaCl2 veldvochtige methode. Dit is de methode van de bekende Nmin. De nutriënten worden weergegeven in dezelfde eenheid als op de kunstmestzak en in kilogram per hectare.

CHECK adviesloos

CHECK kan ook adviesloos aangevraagd worden. De voorlichter kan dan de adviesgift berekenen via eigen kennis of een eigen adviessystemen, afgestemd op gewas, teelttype en/of ras.

Of registreer je om te kunnen reageren.