Vollegrond

Nieuws

Drentse telers leveren ruim 10 ton gewasbeschermingsmiddelen in

Ruim 400 telers en loonwerkers hebben afgelopen winter gebruik gemaakt van de actie ‘Bezem door de middelenkast’. Zij leverden gezamenlijk, kosteloos, 10.717 kilo aan niet meer bruikbare gewasbeschermingsmiddelen in.

Gemiddeld voerden de deelnemers 25 kilo af, variërend van wat restanten tot ruim 800 kilo. Er werden vooral herbiciden en nematiciden ingeleverd. Een kwart van de deelnemers had de middelenkast helemaal op orde en hoefde geen middel af te voeren.

Vooral akkerbouwers, melkveehouders en glastuinders deden aan de bezemactie mee. Akkerbouwers leverden de grootste hoeveelheid in, ruim 7.600 kilo. De deelname was het hoogst in de glastuinbouw; vier van de vijf glastuinders deed mee aan de actie. Tegen één op de vijf akkerbouwers. In de landbouwgemeenten Emmen, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn werden de grootste hoeveelheden ingeleverd.

Ongelijkheid per gemeente

Doel van deze actie was om niet meer toegelaten middelen verantwoord af te voeren, zodat zij geen potentiele bedreiging meer vormen voor het grond- en oppervlaktewater. Een actie als deze is volgens het CLM nodig, vanwege onduidelijkheid en ongelijkheid bij het inleveren van middelen. De mogelijkheid om gewasbeschermingsmiddelen in te leveren en de kosten hiervoor verschillen per gemeente. Het komt voor dat een teler middelen kosteloos kan inleveren bij de milieustraat van zijn gemeente, terwijl zijn buurman aan de andere kant van de gemeentegrens een afvalverwerker moet betalen. Er zijn ook gemeenten die gewasbeschermingsmiddelen niet in willen of kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat ze de benodigde faciliteiten niet hebben.

Bezem door de middelenkast

Bezem door de middelenkast is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en Delphy. In Drenthe hebben zij samengewerkt met LTO Noord en de middelendistributeurs. De actie is in Drenthe uitgevoerd in opdracht van provincie Drenthe, de Drentse waterbedrijven en waterschappen. Het is een van de maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Grondwaterwinningen van de provincie Drenthe.

Of registreer je om te kunnen reageren.