Vollegrond

Nieuws

Valse meeldauw steekt nu al de kop op

Naar de reden is het wat gissen, maar feit is dat valse meeldauw al de kop opsteekt. Dat geldt voor de ‘kleurrijke slatypen’, maar ook voor rassen ijsbergsla.

De grote vraag is waar de sporen van valse meeldauw vandaan komen die nu onder met vliesdoek afgedekte gewassen hun werk al hebben gedaan. Vochtige omstandigheden onder dat doek zijn er zeker geweest, maar de temperaturen waren vooral aan de lage kant. Kunnen die sporen door dat doek of zijn het sporen die in de grond de 'winter' hebben overleefd? De zachte winter zal het overleven voor de schimmel in ieder geval gemakkelijker hebben gemaakt.

Nu al hoge druk

Kortom, geen eenduidigheid over het waarom van het feit dat dit voorjaar valse meeldauw onder vliesdoek in bladgewassen toeslaat en de ziektedruk dus nu al hoog is. Dat is de eindconclusie van de discussie op een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse ijsbergslatelers op 3 mei bij Lucassen Agri Cultuur in Sevenum. In ijsbergsla veroorzaakt de aantasting minder problemen dan in kleurtjes sla, omdat bij ijsbergsla het aangetaste blad kan worden afgepeld. Telers die tussentijds het doek hebben verwijderd en de grond hebben geschoffeld ondervinden minder aantasting.

Seizoen begint

Komende week start bij enkele ijsbergslatelers het seizoen. Op de bijeenkomst werd in het veld de ijsbergsla die op de nominatie staat voor de oogst van volgende week gewogen. 'Schoon aan de haak' werden bolgewichten van 350 gram vastgesteld. Dat houdt nog niet over, maar bij een goede prijsvorming is het bolgewicht iets minder belangrijk. Het ras Gonda bewijst zijn reputatie als vroegste ras, het ras Wellkin is iets later. Ook bij het ras Million begint de oogst binnenkort.

Naspeurwerk Ruud Roeven

Ruud Roeven van Syngenta trekt een dag na de bijeenkomst de volgende conclusie. "Bremia onder doek zal waarschijnlijk zijn ontstaan vanuit een besmetting van wilde sla (Lactuca serriola) in de buurt. Doordat het doek poreus is kan een microspore van Bremia er gemakkelijk doorheen spoelen of waaien. Eenmaal onder doek waren de omstandigheden voor Bremia dit jaar ideaal met een hoge luchtvochtigheid en relatief milde/warme temperaturen en koude nachten. Hierdoor kon er snel een uitbreiding plaatsvinden. Vanuit de grond is het mogelijk dat er een besmetting plaats kan vinden, echter dan zal er oud organisch plantmateriaal (slablad) van vorig jaar met een besmetting in de grond moeten zitten. Bremia op zichzelf kan niet overleven in de grond."

Of registreer je om te kunnen reageren.