Vollegrond

Nieuws

Tijdelijke vrijstelling Asulam in spinazie

Het herbicide Agrichem Asulam 2 (11078N) heeft een tijdelijke vrijstelling gekregen ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden in diverse siergewassen en in zaad- en productieteelt van spinazie. De dosering voor opkomst is 6 liter per hectare in minstens 600 liter water. Maximaal één dosering per 12 maanden.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen; overdekte beddenspuit.

Let op dat de zin: "met daarvoor geschikte spuitapparatuur" niet op de labels van Agrichem Asulam 2 is opgenomen. Volgens afspraak met de NVWA en andere bevoegde instanties zijn de labels zonder deze zin toch goedgekeurd. Gebruikers krijgen bij aankoop van Asulam 2 een brief mee om duidelijk te maken dat het WG in deze brief het volledige goedgekeurde WG is zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

De begin- en einddata voor het gebruik in spinazie

Teelt Ingangsdatum Einddatum
Spinazie productie onbedekt 26 april 2016 24 augustus 2016
Spinazie zaadteelt 12 april 2016 11 juli 2016

Of registreer je om te kunnen reageren.