Vollegrond

Nieuws

Ook Belgisch onderzoek naar vaste rijpaden

Onderzoeks- en adviescentrum Inagro start een meerjarig onderzoek naar vaste rijpaden. Het is voor het eerst dat er in België een dergelijk onderzoek wordt opgestart.

Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro wordt sinds 2010 al gewerkt met vaste rijpaden. Na een verkenningsronde met een innovatiegroep van biologische telers in 2015, start Inagro nu het pilotproject 'meerjarig vaste rijpaden op breed spoor' op het proefbedrijf biologische landbouw.

Spoorbreedte 3 meter

Voor het project is een nieuwe trekker gekocht en omgebouwd naar een spoorbreedte van 3 meter. Alle bewerkingen vinden plaats tussen de wielen. De trekker is uitgerust met RTK-GPS en kan volledig autonoom rijden. Sensoren zorgen hierbij voor de veiligheid.

Ervaringen uit Nederland

Uit Nederlands onderzoek op biologische akkerbouwbedrijven blijkt dat het systeem van vaste rijpaden in een biologisch vruchtwisselingsschema leidt tot een hogere productie van 5 tot 10%. Ook werd vastgesteld dat het systeem het waterbergend vermogen van de bodem vergroot.

Internationale trend

Controlled Traffic Farming is een internationale trend, waarbij de bewerkingen in het veld jaar na jaar zoveel mogelijk in dezelfde rijsporen plaats vinden. Tussen de sporen ontwikkelt zich een optimale bodemstructuur waarin planten vlotter wortelen en groeien. Tegelijk kunnen intensieve bodembewerkingen beperkt worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.