Vollegrond

Nieuws

ZLTO: Brabant vergeet plantaardige sectoren

De provincie Noord-Brabant heeft in haar ambitieuze vernieuwde 'Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020' te weinig aandacht voor de plantaardige sectoren.

Teveel nadruk wordt gelegd op de versterking en verduurzaming van de veehouderij, stelt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers in een brief aan de provincie. "Deze sector verdient dan ook meer ruimte in de plannen. Ruim de helft van de economische waarde van de agro- en foodsector in Brabant is echter afkomstig van de plantaardige sector." "De huidige normen stikstof en fosfaat aanwending leiden tot verarming van de grond. De plantaardige sectoren kunnen zo hun bedrijf niet op een volhoudbare wijze exploiteren, stelt ZLTO.

Hoogwaardige producten van dierlijke mineralen kunnen straks bij plantaardige teelten worden ingezet om het bodemleven te versterken. Het nieuwe gemengde bedrijf, met uitruil van elkaars producten en grond, kan helpen de kringloop te versterken. Huijbers: "Elkaars grond gebruiken past in het kader van een duurzaam bodembeheer en verantwoord grondgebruik. Het is belangrijk dat regels de teelt en vruchtwisseling niet onnodig belemmeren. Ook op andere terreinen versterken de plantaardige en dierlijke sectoren elkaar."

Ook vraagt ZLTO aandacht voor ruilverkaveling. Door het stoppen van bedrijven, dreigt in delen van Brabant versnippering de kop op te steken.

Of registreer je om te kunnen reageren.