Vollegrond

Nieuws

Introductie platforms peen en spruitkool

Het Sluitkoolplatform dat jaarlijks door Proeftuin Zwaagdijk wordt opgezet, krijgt uitbreiding met platforms voor peen en spruitkool. Een platform omvat demovelden over diverse thema’s met betrekking tot bemesting en gewasbescherming.

Sinds jaren organiseert Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met partners uit de keten, zoals telers en toeleveranciers, het Sluitkoolplatform. Komend jaar wordt er met dezelfde aanpak een Peenplatform en een Spruitkoolplatform aan toegevoegd. Het is de bedoeling deze platforms, net zoals bij sluitkool, vrij centraal in een teeltgebied komen te liggen. Dat maakt een bezoek aan deze platforms voor telers, toeleveranciers en producenten laagdrempelig. De opgedane kennis wordt gedeeld op bijeenkomsten in het voorjaar, najaar en in een wintelezing. Onder andere Agrifirm Plant, CZAV en Ten Brinke hebben hun medewerking toegezegd. Vollegrondsgroente.net is medeorganisator van de open dagen.

Onderwerpen platforms 2016

Op het Peenplatform in de Noordoostpolder ligt de focus onder andere op de kieming en bemesting van peen en de bestrijding van onkruid, ziekten en plagen. Het Spruitkoolplatform bij gebr. Bos in Zevenhuizen bekijkt of zonder neonicotinoïden en pyrethroïden een goede bestrijding van insecten mogelijk is. Naast bemestingsproeven zijn trips, late koolvlieg, bladluis en light leaf spot speerpunten in het onderzoek van Proeftuin Zwaagdijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.