Vollegrond

Nieuws

Open teelt groente verdubbeld in Flevoland

De groenteteelt in Flevoland is sinds 2010 verdubbeld van 925 naar 1876 hectares in 2014.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal bedrijven met groenteteelt daalde van 2000 tot 2009 naar 107 (was 162) maar loopt sindsdien weer op naar 153 bedrijven. De teelten spruitkool, broccoli en komkommerachtigen zijn sindsdien het snelst gegroeid.

Het is deels het gevolg van de intensivering van de bouwplannen. In de periode 2000–2014 is het areaal cultuurgrond/akkerbouw en aardappelen in Flevoland afgenomen. Het areaal granen, bloembollen en tuinbouwgroenten neemt toe. Niet alleen in de polders, maar overal wordt het bouwplan intensiever. Dit is het gevolg van nieuwe technologie, die de intensieve teelt op meer plekken mogelijk maakt, volgens staatssecretaris Martijn van Dam van EZ. Hij stelt dat op vragen van D66 over pacht.

Er is een relatie tussen de pachtprijs en de intensivering van de teelt, veronderstelt D66. Van Dam ontkent dat niet.  "De pachtprijs is een afspiegeling van wat de boer denkt met de grond te kunnen verdienen. De pachter bepaalt zelf welke prijs hij kan en wil betalen voor pachtgrond op de vrije markt. De verpachter heeft de mogelijkheid om voorwaarden te stellen of een bouwplan voor te schrijven aan de pachter in het contract. Deze voorwaarden of het bouwplan kunnen door de pachter meegenomen worden in het bepalen van de hoogte van de pachtprijs die hij bereid is te betalen."

Of registreer je om te kunnen reageren.