Vollegrond

Nieuws

Einde in zicht voor middel Rovral Aquaflo

Van het gewasbeschermingsmiddel Rovral Aquaflo zal per 31 oktober 2016 de toelating worden ingetrokken. De fabrikant BASF gaat geen nieuw onderzoek meer doen om een verlenging van de toelating te verkrijgen.

Het intrekken van de toelating per 31 oktober 2016 komt enigszins als een verrassing omdat het middel een toelating had tot 1 september 2018. Fabrikant BASF moet in het kader van de Europese herbeoordeling van de actieve stof iprodion echter aanvullende onderzoeksgegevens verschaffen aan het Ctgb. Die zijn nodig in verband met extra eisen en verdere onderbouwing om verlenging van de toelating te krijgen. BASF heeft de (financiële) afweging gemaakt om die onderzoeken niet meer uit te voeren. Daardoor komt de toelating per 31 oktober voor alle gewassen waarin het middel was toegelaten te vervallen. Het is nog onduidelijk of er een opgebruiktermijn komt en zo ja, hoe lang die dan zal zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.