Vollegrond

Nieuws laatste update:14 mrt 2016

Delphy adviseert met luchtfotografie

Adviesorganisatie Delphy gaat haar adviezen ondersteunen met luchtfotografie. Voortaan biedt Delphy de mogelijkheid de bodem en de gewasstand in beeld te brengen vanuit de lucht met spectraal-fotografie.

Delphy wil met deze nieuwe vorm van informatie verzamelen de teelt verder optimaliseren. De afgelopen drie jaar heeft Delphy samen met akkerbouwers veel ervaring opgedaan met het maken en interpreteren van de spectraalbeelden en het analyseren van de verschillen in gewasgroei. Meerdere oorzaken kunnen daaraan ten grondslag liggen, zoals aaltjes, verschillen in structuur, textuur, pH en organische stof. Op basis van de beelden en de analyse van de oorzaak zijn de verschillen gericht en (plaats)specifiek aan te pakken.

5 opnames per perceel

Delphy maakt bij deze nieuwe dienst gedurende het groeiseizoen 5 opnames per perceel. Bij iedere opname worden 3 beelden gemaakt: een kleurenfoto van het perceel, een beeld voor biomassa en stikstofopname en een warmtebeeld dat de verschillen in gewastemperatuur toont. Het is mogelijk deze beelden om te zetten naar een zonekaart of strooikaart.

Of registreer je om te kunnen reageren.