Vollegrond

Nieuws

Nefyto bijt van zich af: ‘Middelenlijst Natuur & Milieu is misleidend’

Nefyto keurt de classificatielijst van gewasbeschermingsmiddelen die Stichting Natuur & Milieu heeft laten maken volledig af. De lijst zegt volgens Nefyto niets over risico’s bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de dagelijkse praktijk. Alle middelen op de lijst zijn bij gebruik volgens het etiket veilig voor mens en milieu.

Het CLM heeft in opdracht van Stichting Natuur & Milieu een lijst gemaakt van in Nederland toegelaten middelen. Daarbij zijn de middelen volgens Nefyto vooral beoordeeld op de specifieke eigenschappen van de actieve stof (hazard), terwijl de reële risico's op basis van blootstelling - waarop toelatinginstanties zoals EFSA en Ctgb hun oordeel baseren – buiten beschouwing zijn gelaten.

Criteria 'bonte verzameling'

Volgens Nefyto is de lijst opgesteld op basis van 'een bonte verzameling aan criteria' en de indeling is te simpel in middelen die rood of oranje of groen zijn. "Deze indeling van CLM zegt helemaal niets over het risico van een middel bij gebruik. Daarmee is de lijst en de benaming 'risicolijst' misleidend. Het risico hangt af van de blootstelling en dit wordt voor ieder middel uitgebreid bekeken. Alle middelen op de lijst zijn veilig voor mens en milieu als zij volgens het etiket gebruikt worden", stelt Maritza van Assen, directeur van Nefyto. "De classificatie van stoffen is gebaseerd op een mix van internationale en nationale, oude, nieuwe en tijdelijke gegevens. De vele bronnen geven de indruk van een zorgvuldig samengestelde lijst, maar inhoudelijk wordt de plank misgeslagen."

Krap middelenpakket

Nefyto stelt verder dat er bij veel teelten al een krap middelenpakket is zonder een keuze tussen verschillende middelen. Bovendien kan een 'groen' middel op een 'rode' manier worden toegepast en andersom. "En zou het beter zijn om 4 keer een groen middel toe te passen in plaats van 1 keer een rood middel", vraagt Van Assen zich af. "De lijst van CLM en Natuur & Milieu geeft op dit soort vragen geen antwoord. De lijst biedt de teler daarom geen handvat."

Verduurzaming van de teelt

Nefyto vindt dat de inspanningen juist moeten worden gericht op verduurzaming van de teelt binnen een geïntegreerde aanpak met een optimale inzet van technologie en biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen. "Telers leveren samen met hun teeltadviseurs dagelijks grote inspanningen om hun teelt economisch rond te zetten, daarbij te voldoen aan wettelijke en certificeringseisen en verdere stappen naar verduurzaming te zetten. Het roepen vanaf de zijlijn met een omstreden middelenlijst levert geen enkele bijdrage aan verduurzaming van de teelt", aldus van Assen.

Of registreer je om te kunnen reageren.