Vollegrond

Nieuws

Mechanisatie van de toekomst op Bio-beurs

De workshop ‘Mechanisatie van de toekomst’ op de Bio-beurs in Zwolle gaf een beeld van hoe mechanisatie er over 20 jaar zou kunnen uitzien. In dat beeld passen de Multi Tool Trac en drones in combinatie met rijdende robots. Het systeem Lasting Fields gaat het verst.

Het systeem van Lasting Fields van machinebouwer Wim Steverink is het meest futuristische beeld van hoe mechanisatie er in de toekomst uit zal zien. In dat systeem gaat vrijwel alles geautomatiseerd. Er komt nauwelijks nog een mens te pas aan het hele productieproces vanuit de loods naar het veld en weer terug. Er is een begincluster gevormd om het project Lasting Fields op te starten, met daarin Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, PPO, WUR, CAH Dronten en Flinth. Een animatiefilm staat op YouTube.

Multi Tool Trac actief

De Multi Tool Trac past in het toekomstbeeld als multifunctionele 'trekker met een stekker', annex werktuigdrager. Paul van Ham zweert bij het onbereden beddensysteem waarbij geen verdichting van de teeltbedden plaats vindt. De trekker is bedrijfsspecifiek te maken en schoon, want elektrisch. Op You Tube staat een Multi Tool Trac test film waarin de trekker voor het eerst werkzaam in het veld te zien is.

Drones met robots

Al heel dicht bij de praktijk staat de toepassing van drones. In eerste instantie vooral voor het in kaart brengen van een bodem en/of gewassen, maar daarop volgend zullen er zeker toepassingen komen van drones die teelthandelingen uitvoeren. Te denken valt aan bespuitingen vanuit de lucht. Een combinatie van drones met rijdende robots over het veld die handelingen verrichten, valt ook te verwachten. Rijdende robots kennen we al als grasmaaiers, maar sinds kort ook als rapers van eieren bij legkippen. Volgens Joris IJsselmuiden van Wageningen UR kunnen dit soort toepassingen ook in de tuinbouw tot schaalvergroting leiden, mede omdat ze arbeidsbesparingen opleveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.