Vollegrond

Nieuws

‘Greenpeace schetst foutief beeld’

Volgens Greenpeace zou uit CBS cijfers blijken dat de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen twee keer zo hoog is als het verbruik. Volgens het CBS vergelijkt Greenpeace appels met peren en trekt de milieuorganisatie de verkeerde conclusie.

Het feit dat de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen twee keer zo hoog is als het verbruik kan Cor Pierik van CBS verklaren. "Er zit inderdaad een verschil tussen de verkoop van ongeveer 10 duizend ton per jaar en het gebruik van ongeveer 5.500 ton. De oorzaak van het verschil is dat het CBS alleen het gebruik van middelen in de land- en tuinbouw registreert, terwijl het verkoopcijfer voor totaal Nederland is. In de gebruikcijfers van het CBS zit bijvoorbeeld niet het middelengebruik van de particuliere sector en de overheid. Ook monitort het CBS geen grondontsmettingsmiddelen."

Middelengebruik van 50 gewassen

Het CBS brengt verder het middelengebruik van 50 gewassen in kaart, terwijl er meer gewassen worden geteeld. Andere verklaringen voor het verschil zijn voorraadvorming en in Nederland gekochte gewasbeschermingsmiddelen die worden doorverkocht aan het buitenland. Ook de gewasbeschermingsmiddelen die zaadveredelaars gebruiken komen niet terug in de cijfers van het CBS.

Of registreer je om te kunnen reageren.